Aktuellt 2017

Kommer USA att "rehabilitera" kärnkraften?

2017-04-05

Mark Thurber på IFN.

Mark Thurber, Associate Director för ett forskningsprogram om energi och hållbar utveckling vid Stanford University har nyligen besökt IFN. Hans forskning omfattar olika aspekter av energianvändningen, vilket är ett hett ämne i dagens USA där president Trump har sagt att han ”kommer att sätta stopp för kriget mot kol”. Thurber förklarar att ”så länge priset på naturgas är lågt kommer inte mycket kol att används inom elsektorn”.

Vad händer med effekterna av klimatförändringen och vilka energikällor kommer framgent att utnyttjas i USA?

Ett faktum är att den amerikanska kolförbrukningen har sjunkit. Något som föranledde Donald Trump att i presidentvalskampanjen förklara att han vill "sätta stopp för kriget mot kol”.

– Kol har tidigare använts för att producera hälften av den amerikanska elekrtriciteten. I dag är det en tredjedel och sjunker fortfarande”.

Detta beror på att naturgas är billigt, förklarar Thurber och tillägger:

– Så länge som priset på naturgas är lågt kommer det inte att används mycket kol inom elsektorn.

Mark Thurber är nästan säker på att Trumpadministrationen ”inte kommer att vara en konstruktiv kraft i de internationella klimatförhandlingarna”.

Men, förklarar han, det finns eventuellt en chans att president Trump kan tänkas rehabilitera kärnenergin.

– Varje kärnkraftverk som stänger är en verklig tragedi för miljön eftersom kärnkraften oftast ersättas med fossila bränslen, säger Thurber.

I USA är flertalet av de aktiva kärnkraftsverken av äldre modell och det är inte alltid kostnadseffektivt att uppdatera dessa.

– Kanske kommer president Trump att ge mer stöd till forskning om kärnkraft? funderar Mark Thurber.

– Men, säger han, det kan bara tiden utvisa.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se