Aktuellt 2017

Populärt seminarium om populism

2017-04-06

Professor Clemens Fuest, CESifo. Foto: Karl Gabor.

På torsdag presenterades EEAG Report 2017 på ett seminarium i Stockholm. Titeln på seminariet var ”Economic policy and the rise of populism”. Vad driver populism, frågade professor Clemens Fuest, CESifo, München, i sin presentation av rapporten. Hans svar var "den stora tillströmningen av invandrare", men också "globaliseringen och att människor ser sig som förlorare". I en efterföljande panel ingick även Karolina Ekholm, statssekreterare till finansminister Magdalena Andersson, Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet samt Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten.


Clemens Fuest förklarade att även ekonomiska kriser samt vissa icke-ekonomiska faktorer, exempelvis brist på förtroende, bidragit till att populismen växt. För att tygla denna utveckling, hävdade han, måste vi bejaka politiska meningsskiljaktigheter. Han efterfrågade en faktabaserad debatt och förklarade att ”för mycket konsensus kan slå tillbaka”.

Panel.jpgPanelen från vänster: Clemens Fuest, Cecilia Garme (moderator), Karolina Ekholm, Alice Teodorescu och Assar Lindbeck. Foto: Karl Gabor.

 

”Politikerna måste erkänna att politiska beslut och den ekonomiska utvecklingen skapar vinnare och förlorare; och att förlorarna har rätt att vara missnöjda, men inte har rätt till gottgörelse”, sa Clemens Fuest. Han förklarade att välfärdsstater i dessa lägen bör erbjuda skydd för de som befinner sig på förlorarnas sida.

Clemens Fuest sa att regeringar bör avstå från att använda folkomröstningar som ett instrument i den politiska maktkampen.”Folkomröstningar ska kunna användas för politiska initiativ som kommer från befolkningen och deras roll bör definieras tydligt i författningen."

 

Panel Assar L.jpg

Assar Lindbeck, professor IFN och Stockholms universitet förklarade: "Jag har problem med begreppet populism - i dag är det till och med populistiskt att tala om populism." Han ställde frågan vem som är populist. Är det den som säger att massinvandringen av låginkomsttagare skapar allvarliga problem i våra bostadsområden? Eller är det populistiskt att säga att alla är välkomna till Sverige? Är det den som erkänner problemet eller den som skyler över? Foto: Karl Gabor.

 

Panel Alice T.jpg

Alice Teodorescu, politisk chefredaktör på Göteborgs-Posten sa: "I rapporten sägs det att populister ställer de rätta frågorna, men har fel svar. Detta är problemet i Sverige. Ett parti [Sverigedemokraterna] har ibland tagit upp de rätta frågorna och med detta har övriga partrer ansett sig förhindrade att ta itu med problemen. Så skapades ett utrymme för dem att ställa frågor men ingen tvingade dem att ge svar." Foto: Karl Gabor.

 

Panel Karolina E.jpg

Karolina Ekholm, statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson, menade: "En tanke i rapporten som tilltalar mig är att den finansiella krisen, och hur det hanterades, kan ha givit näring åt populism. Eftersom eliten, som föreföll vara ansvarig för krisen, tycktes gå igenom den relativt oskadd medan vanliga människor upplevde svåra tider." Foto: Karl Gabor.

 

Publik.jpg

Seminariet om populism i den ekonomiska politiken var välbesökt. Foto: Karl Gabor.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se