Aktuellt 2017

Niclas Berggren i styrelsen för EPCS

2017-04-24

Foto: EPCS och Karl Gabor.

Niclas Berggren, docent och programchef för Institutionernas ekonomi på IFN, har valts in i styrelsen för European Public Choice Society. Detta skedde på den årliga konferens som hölls i Budapest 19–22 april. EPCS är en sammanslutning av främst europeiska forskare i politisk ekonomi/public choice/institutionell ekonomi. Organisationens syfte är att främja ekonomisk och tvärvetenskaplig forskning om beslutsfattande i politiken. Henrik Jordahl, IFN, har tidigare var styrelseledamot i EPCS.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se