Aktuellt 2017

Uppköp ger även positiva effekter för de anställda

2017-05-10

Ashwini Agrawal, London School of Economics, presenterar en studie på IFN.

På onsdagen presenterade Ashwini Agrawal, London School of Economics, en studie på ett forskarseminarium vid IFN. I studien ställs frågan om uppköp och fusioner kan ha positiva spillover-effekter för de anställda. Det antas ju ofta att dessa leder till massuppsägningar och att en rad andra kostnadsbesparande åtgärder vidtas av de nya ägarna. Agrawal och hans medförfattare finner att informationsteknologi spelar en viktig roll vid uppköp och fusioner. Författarna konstaterar att arbetstagare i förvärvade företag, där produktionsteknologier uppgraderas efter att deras arbetsgivare förvärvats av företag med stora IT-investeringar, långsiktigt får högre lön och bara kortare perioder av arbetslöshet.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se