Aktuellt 2017

Hur kan globaliseringen fungera för alla?

2017-05-30


Fredrik Sjöholm, professor på Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog på tisdagen vid ett seminarium på SNS. Ämnet var globaliseringens för- och nackdelar. Sjöholm förklarade att tilltron till globaliseringen sviktar eftersom vi i dag kan konstatera att det finns både vinnare och förlorare. "Delar av medelklassen har drabbats", sa han och förklarade att det handlar om stagnation i Europa och en minskning av arbetstillfällen för denna grupp i USA.

Jobbpolariseringen innebär, sa Fredrik Sjöholm, att politiken polariserats i USA och att populismen vuxit sig stark i Europa. För att klara av dagens stora mingration (som han inte ser något slut på) så rådde Sjöholm att ekonomierna stärks i de länder som immigranterna kommer ifrån. På så sätt kan immigrationsvågen dämpas.

Film från seminariet (Fredrik Sjöholm ca 31 minuter in i filmen)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se