Aktuellt 2017

Samhällsdebatten vidgas i nya böcker

2017-06-30


I senaste nyhetsbrevet från IFN presenteras två nya böcker: Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (Dialogos) av Inger Enkvist, Magnus Henrekson (IFN), Martin Ingvar och Ingrid Wållgren. I boken resonerar författarna kring det faktum att dagens pedagogiska teorier nedvärderar kunskap. Den andra boken är antologin Nationalekonomins frågor (Studentlitteratur) av bland andra IFN-forskarna Magnus Henrekson, Henrik Jordahl, Mikael Stenkula, Karin Edmark, Mikael Elinder, Johanna Möllerström, Maria Persson och Johanna Rickne. Detta är en ny typ av lärobok som ska visa på ämnets bredd.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se