Aktuellt 2017

Forskningsmedel för att studera hur man lyckas i livet

2017-07-03


Daniel Waldenström, IFN, har tillsammans med en grupp internationella forskare tilldelats medel från Norface (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) ett samarbete mellan 19 nationella europeiska forskningsråd. I projektet ”The impact of childhood circumstances on individual outcomes over the life-course” ska forskarna under fyra år studera vilka förutsättningar som krävs för att en person ska lyckas väl i livet. Det handlar om familjebakgrundens betydelse och även politikens inriktning för att skapa lika möjligheter och hur detta påverkar resultaten.

– Rent konkret kommer vi att utföra olika empiriska analyser av utbildning, yrkesval, inkomst, förmögenhet med fokus på ett antal västländer, särskilt Tyskland, Frankrike och Sverige som är de tre länder där forskargrupperna kommer att finnas. Vi ska undersöka både vad som krävs för att man ska kunna lämna botten av fördelningen och för att man ska kunna nå toppen, berättar Daniel Waldenström.

Han säger att det ska bli "särskilt spännande att se om vi kan förstå politikens betydelse, särskilt vad gäller utbildning och skatter, för människors möjligheter att skapa sig det liv de vill leva".

Projektet löper 2017-2020 och leds av forskare från CESifo och University of Munich, Cergy-Pontoise University och IFN.

Läs mer om tilldelade medel

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se