Aktuellt 2017

Forskning i Almedalen

2017-07-07


Mårten Blix, Lars Calmfors, Åsa Hansson, Henrik Jordahl och Özge Öner var de IFN-forskare som deltog i årets Almedalsvecka på Gotland. Ämnena för de seminarier och andra samtal som forskarna deltog i varierade från arbetsmarknad och besöksnäring till spelmarknad och vård. Årets Almedalsvecka bjöd på många publika seminarier men också ett växande antal evenemang/samtal till vilka bara inbjudna var välkomna. Formerna för diskussioner har också utvecklats till att innefatta bland annat fishbowl diskussioner.   

Fishbowl innebär (med en hel del variationer) att fyra, fem personer inleder diskussionen. De sitter i en cirkel. Detta är fishbowl. De återstående sitter runtom. I en variant lämnas en stol tom inne i fishbowl. Deltagare i publiken inbjuds att sätta sig på den tomma stolen och delta i diskussionen.

 

Mårten Blix.jpgFrån vänster Anna Kelly, Implement Consulting Group, Mårten Blix, IFN, och Lisa Gemmel, DIK.

 

Den senare formen av fiskbowl användes på ett seminarium där Mårten Blix deltog. Det var Saco-förbunder DIK som arrangerade ett samtal om hur digitalisering och robotisering påverkar arbetsmarknaden. Blix förklarade att de flesta nya jobb som tillkommit under senare år är deltidsarbeten och  tidbegränsade uppdrag. Han slog fast att delningsekonomin kommit på bred front i exempelvis USA och definitivt är på väg att erövra även Sverige. Men det går stegvis.

 

Lars Calmfors.jpg

Bredvid Lars Calmfors, IFN, ses Jennie Nilsson, Ordförande, (S) i riksdagens Näringsutskott och Linda Nordlund som var moderator.

 

Lars Calmfors deltog i ett par publika seminarier bland annat i ett som arrangerades av Bemanningsföretagen. Ämnet var diskussionen om Arbetsförmedlingens uppdrag och hur snabbt och effektivt de som står längst från arbetsmarknaden kan få jobb.

– Det är en svår uppguft som Arbetsförmedlingen har. Men jag tror att det är rätt väg att även utnyttja bemanningsföretagen. Det är dock inte någon universallösning, sa Lars Calmfors.

Han pläderade även för lägre ingånglöner och förklarade att vad gäller utrikesfödda så är andelen arbetslösa "skrämmande" hög.

– Jag är inte orolig för den offentligafinansiella situationen men för vad detta betyder socialt. Att vi kan få en etnifierad underklass.

 

Henrik Jordahl.jpgFrån vänster ses (delvis) Ida Ek, Verksamhetschef Vardaga, Britt-Marie Börjesson, Omsorgsdirektör, Helsingborg,  Veronica Magnusson, Förbundsordförande, Vision och henrik Jordahl, docent IFN.
 

Henrik Jordahl var med och diskuterar chefers och ledares roll på ett seminarium arrangerat av Vårdföretagen.

– Näringslivet har sedan länge ganska bra metoder för styrning och ledning. Vi ser i vår forskning att över lag fungerar dessa även inom vård och omsorg. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt för i det här perspektivet påminner vård och omsorg mycket om andra verksamheter.

Henrik Jordahl förklarade att vård på entreprenad har flera nackdelar, bland annat handlar det om vad som händer när ett företag vet att kontraktsperioden snart är slut. Han ser det som positivt att vård i företagens egen regi växer. Han påpekade att det finns indikationer på att politiker lägger "extra uppgifter" på företagen, exempelvis miljökrav, utöver sådant som har med vården att göra. Detta bör i görligast mån begränsas.

 

ÖzgeÖner.jpg
På scenen i Almedalen ses tillsammans med Özge Öner, IFN, Peter Berggren, bolagsansvarig i Göteborgs stadshus, och Pelle Lidmar, företagsledare inom besöksnäringen.

 

Özge Öner presenterade sin forskning om besöksnäringen på ett seminarium arrangerat av Utredningen Sveriges besöksnäring. Den övergripande frågan var hur besöksnäringen som växande sektor med allt större betydelse för Sverige kan främja och utnyttja innovationer inom sin sektor. Flera av talarna påpekade att branschen är i behov av komptens och nytänkande för att stå sig i en hårdnande internationell konkurrens.

Özge Öner berättade om sin forskning och förklarade att det rör sig om innovation inom fem olika områden, exempelvis processer och marknadsföring. I sin forskning har hon bland annat funnit att restauranger är mer innovativa än marknaden i övrigt. Se Özge Öners presentation från seminariet.

Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, deltog i centerpartiets ekonomiskt seminarium med titeln "Hur kan vi förnya den svenska modellen och minska klyvningen?". I seminariet deltog även Annie Lööf , partiordförande C, Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, Pontus Braunerhjelm, professor i nationalekonomi på KTH, John Hassler, professor IIES Stockholm, och Martin Ådahl, chefsekonom C. Deltagarna diskuterade arbetsmarknad i termer av att den är kluven, socialt och regionalt, mellan de som har jobb och de som lever på bidrag, och mellan olika delar av Sverige.

Text: Elisabeth Precht

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se