Aktuellt 2017

Ny bok om kunskapssynen och pedagogiken

2017-08-21


Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren skriver om sin bok Kunskapssynen och pedagogiken SvD Debatt. De vänder sig mot dagens syn på kunskap. "Vi måste acceptera att effektivt lärande förutsätter en instruerande lärare med förväntningar på eleven. Undervisningen behöver struktureras inom ramen för traditionella ämnen där nästa inlärningssteg bygger på vad eleverna tidigare lärt sig."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se