Aktuellt 2017

Forskningens roll i politiken

2017-09-05

Magnus Henrekson, IFN, Marika Lindgren Åsbrink, LO, och Ulf Kristersson, M, i samtal om forskningens roll i politiken. Foto: Karl Gabor.

På tisdagen höll IFN tillsammans med Studentlitteratur ett seminarium med titeln "Är forskning motgift mot fake news?" I ett scensamtal under ledning av Magnus Henrekson, IFN, förklarade Ulf Kristersson, M, att det är ett problem att den politiska debatten fjärmat sig från forskningen. Samtidigt ansåg han att politiker ofta lyssnar till vad just nationalekonomer har att säga. Marika Lindgren Åsbrink, LO, ansåg att dels fake news, dels filterbubblor är problematiska i den politiska debatten. Tre forskare, tillika författare i antologin Nationalekonomis frågor berättade inledningsvis om sin forskning: Johanna Möllerström, Maria Börjesson och Henrik Jordahl.

  • 9:30 in i seminariet presenterar Johanna Möllerström "När vill vi hjälpa andra?"
  • 21:40 in i seminariet presenterar Maria Börjesson "Påverkar samhällsekonomiska kalkyler transportpolitiska beslut?”  
  • 36:00 in i seminariet presenterar Henrik Jordahl ”Röstar väljarna med plånboken?”
  • Scensamtalet med Marika Lindgren Åsbrink, LO, Ulf Kristersson, M, och Magnus Henrekson, IFN, börjar 48:30 in i seminariet.

Panel 3.jpgFoto: Karl Gabor

Panel 2.jpgFoto: Karl Gabor

Johanna Möllerström, professor vid Humboldt-universitetet i Berlin berättade om forskningen bakom hennes kapitel med titeln ”När vill vi hjälpa andra?” “Det finns de som alltid vill omfördela, det finns de som aldrig vill och det finns de som vill omfördela ibland, förklarade hon. I USA där hennes experiment och forskning genomförts är de två första grupperna cirka 30 procent vardera. Hon förklarade att i Sverige skulle grupperna storlekar sannolikt vara något annorlunda.

Johanna Möllerström.jpgFoto: Karl Gabor

Se Johanna Möllerströms presentation

 

Maria Börjesson, professor vid Statens Väg- & Transportforskningsinstitut talade på temat: ”Påverkar samhällsekonomiska kalkyler transportpolitiska beslut?”  Hon förklarade att visst finns det fake news inom transportsektorn. Som exempel angav hon påståenden som att ”vi har en underhållsskuld till järnvägen” och att ”det anslås för lite till investeringar i transportinfrastruktur”. Börjesson sa att den samhälleliga lönsamheten ofta spelar en obetydlig roll när transportpolitiska beslut fattas.

Maria Börjesson.jpgFoto: Karl Gabor

Se Maria Börjessons presentation

 

Henrik Jordahl, docent på IFN, berättade om sin forskning som utreder huruvida väljarna röstar med plånboken (kapitlet i Nationalekonomins frågor är författat tillsammans med Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN). Jordahl förklarade att väljarna ofta röstar efter vallöften som påverkar den privata ekonomin. Det betyder även att man tar vallöften på allvar. Som exempel har forskarna studerat vad som hände när socialdemokraterna lovade och senare införde maxtaxa i barnomsorgen. De visar att genomförandet påverkade föräldrar med yngre barn att rösta på socialdemokraterna.

Henrik Jordahl.jpgFoto: Karl Gabor

Se Henrik Jordahl presentation

Seminariet var fullsatt och de positiva kommentarerna var många. "Bra seminarium m @IFN_Stockholm om politikens dubbla behov av vetenskaplig grund och ideologisk passion!" skrev en av deltagarna på Twitter. Ulf Kristersson å sin sida kommenterade: "Det är uppfriskande att vara här. Det här är långt från den [vanliga] politiska samtalskulturen i Sverige."

Forskarna + Eric Rehn.jpg

Maria Börjesson svarar på en fråga från publiken. Till vänster i första raden ses Eric Rehn, Studentlitteratur, som inledde seminariet med en presentation av boken Nationalekonomins frågor. Foto: Karl Gabor.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se