Aktuellt 2017

Högskola i otakt med samhällsnyttan

2017-09-13


Magnus Henrekson, IFN, var en av kommentatorerna till den nya boken Högskola i otakt, författad av Johan Eklund och Lars Pettersson,  Entreprenörskapsforum. Författarna visar hur Sverige har allt fler högskoleutbildade men att arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Detta främjar inte ekonomisk utveckling. Panelen diskuterade hur viktitig matchningen in på högskolan är. Att eleverna väljer utbildning som efterfrågas av arbetsmarknaden. "Är Scania inte kvar i Sverige om 20 år så beror det inte på skattesystemet utan på det dåliga utbildningsystemet" sa Magnus Henrekson.

2017-09-13 E-forum M Henrekson.jpgMagnus Henrekson, IFN, och Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum, inför en mångtalig publik.

Läs mer om boken

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se