Aktuellt 2017

IFN-forskare i Ekonomisk Debatt

2017-09-13


Flera IFN-forskare är skribenter i senaste numret av Ekonomiska Debatt. Lars Calmfors skriver om ”Hur ändamålsenlig är industrins märkessättning?”. Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula presenterar forskning om ”Institutionella reformer för ett mer innovativt och entreprenöriellt Europa” som är del av EU-projektet Fires. Henrik Jordahl tar sig an ESO-rapporten Dags för omprövning. En rapport som han menar ”inte bör ligga till grund för politiska beslut”. Sist men inte minst recenserar Niklas Elert The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard av Fredrik Erixon och Björn Weigel. Elert understryker "vikten av att ge spelrum åt de innovatörer och entreprenörer som inte följer
normen". 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se