Aktuellt 2017

Att få barn är negativt för kvinnliga chefers karriär

2917-09-21


I 40-årsåldern är sannolikheten lägre att kvinnor än män är vd:ar för större företag. Kvinnorna har dessutom mer sällan välbetalda chefspositioner. Skillnader i kvalifikationer kan inte förklara detta då kvinnliga chefer generellt sett är mer kvalificerade än männen. Istället kan skillnaderna förklaras med att kvinnorna halkar efter männen i karriären under de första fem åren efter familjebildning. Det visar ny forskning av Joacim Tåg, IFN, Matti Keloharju, Alto University, och Samuli Knupfer, BI Norwegian Business school.

Forskarna analyserar karriärvägar och kvalifikationer för personer som 2011 hade chefsjobb i företag med fler än tio anställda och som var i åldern 40–49 år. Syftet är att studera sannolikheten för manliga respektive kvinnliga chefer att bli vd för ett större företag och hur lönen ser ut i en jämförelse mellan könen.

Forskarna visar att det är mindre sannolikt att kvinnor utnämns till vd och får en hög lön. Forskarna konstaterar att vare sig förmåga, kompetens eller utbildning kan förklara skillnaderna eftersom de kvinnliga cheferna generellt är mer kvalificerade. Skillnaderna kan till största del (två tredjedelar) förklaras med att kvinnornas karriärklättring mattas av under de första fem åren efter att första barnet fötts. Under denna period arbetar kvinnliga chefer färre timmar, jämfört med manliga chefer, och är oftare frånvarande från arbetet. Skillnaden kvarstår under resten av kvinnornas karriärer. Kvinnor utan barn har samma karriärmönster som männen.

Den grupp som forskarna undersökt är mycket stor och omfattar svenskar födda 1962-1971. Karriärerna har följts under åren 1990-2011 och kompletterats med enkätundersökningar 2000-2015 om hur chefer använder sin tid.

Läs studien

För mer information kontakta Joacim Tåg.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se