Aktuellt 2017

Forskning om tillit och beteende premieras

2017-10-20


Martin Ljunge, forskare på IFN har blivit docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Ljunge doktorerade vid University of Chicago år 2006. Hans forskningsområde är i första hand beteendeekonomi. En av de frågor han söker svar på i sin forskning är hur tillit påverkar individers hälsa och välstånd. Hans senaste uppsats har titeln “The ‘Healthy Worker Effect’: Do Healthy People Climb the Occupational Ladder?”. I dagarna har han beviljats anslag från Riksbankens Jubileumsfond för ett projekt som ”syftar till att fördjupa vår förståelse av finansiella beslut som fattas av invandrare i Sverige”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se