Aktuellt 2017

Skattebetalare kan spara miljarder med nya regler för auktions- och börshandel

2017-10-26


Samhället kan spara stora summor om börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftig genom en mindre regeländring. Detta visar ny forskning från Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Även mindre förbättringar i transaktionspriserna skulle spara mycket pengar, säger docent Pär Holmberg, IFN. Forskningen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Economic Journal.

Genom att ändra reglerna ges handlare incitament att köpa eller sälja till mer konkurrenskraftiga priser. Forskningen visar att handeln blir effektivare och sparar därmed stora summor åt staten och organisationer som verkar på auktioner och börser.
 

– För auktioner med hög omsättning skulle kostnaden för att genomföra en sådan regeländring vara försumbar jämfört med besparingarna man gör, säger Holmberg.
 

Auktioner och börser runt om i världen handlar dagligen med räntepapper, aktier, valutor, el, metaller, råvaror, värdepapper och finansiella instrument till ett värde av biljarder dollar. De flesta handelsplattformarna använder "prioritetsregler" som avgör i vilken ordning instruktioner från handlarna ska utföras – oftast är det säljorder med lågt pris och köporder med högt köpepris som utförs först.
 

Företrädesregler bestämmer också hur order med identiska anbudpriser ska rangordnas. En sådan regel kallas ofta en "tie-breaker" eller "ransoneringsregel".
 

Ibland prioriteras i den ordning som order skickats in. Andra börser prioriterar enligt en ordning där stor volym övertrumfar en mindre order med samma pris, eller vice versa.
 

2017-10-26 2ParHolmberg om trading rules.jpg
Pär Holmberg. Foto: Karl Gabor.

 

Ransoneringsregeln som utvecklats på IFN innebär att order med samma pris prioriteras beroende på om deras gemensamma pris är högt eller lågt. Det blir mest konkurrens om regeln prioriterar säljordrar med stor volym när priset är lågt. Besparingarna är likartade i en försäljningsauktion, men då bör regeln prioritera köporder med liten volym vid låga priser. Effekten är störst på börser och auktioner där order/bud läggs på några få prisnivåer, så att valet av ransoneringsregel ger stort utslag.
 

Vid gynnsamma omständigheter visar forskningen att den nya regeln skulle ha samma effekt som om antalet handlare hade fördubblats, vilket ökar konkurrensen och tvingar handeln att bli mer effektiv.
 

I en upphandling med bristfällig konkurrens, kan säljare ha stora prispåslag i sina bud och ändå få sina bud accepterade. Den nya regeln kan minska dessa prispåslag. Om, som ett exempel, försäljningsorder läggs på 10 olika prisnivåer med ett prispåslag på cirka 10 % , så kan en ändring av ransoneringsregel minska inköpsprisetmed ungefär 1%. Detta leder till stora besparingar på stora kontrakt. Aktörer som utför upphandlingsauktioner eller säljer licenser, värdepapper, utsläppsrätter eller statsskuldväxlar skulle på detta sätt kunna spara miljarder i skattebetalarnas pengar. Vidare blir buden mindre strategiska och representerar bättre handlarnas sanna preferenser, vilket ökar effektiviteten i handeln.

För mer information kontakta Pär Holmberg.
 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se