Aktuellt 2017

"Se på andra länder hur de lyckats med skolan"

2017-10-27

I Bilden ses, från vänster, Christer Nylander, riksdagsledamot (L), professor Magnus Henrekson, IFN, och Sofia Nerbrand, Ohlininstitutets ordförande.

Professor Magnus Henrekson, IFN, presenterade boken Kunskapssynen och pedagogiken (av Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar och Ingrid Wållgren) på Ohlininstitutet. Dagens syn på kunskap saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet, förklarade Henrekson. "Lärarledd – inte elevcentrerad – utbildning fungerar för kunskapsförmedling. Det visar hjärnforskningen" sa han och fick medhåll från många i publiken.

Magnus Henrekson förklarade att länder som förändrat skolsystemet i den riktning som föreslås i boken har snabbt sett resultat. Det gäller bland annat i Polen. "Vi måste se på andra länder hur de lyckats med skolan och göra vad de gjort".

Se seminariet

Läs om boken

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se