Aktuellt 2017

Utrikeshandel kan öka politisk polarisering

2017-11-02

Kaveh Majlesi är affilierad till IFN. Han har studerat hur utrikeshandel påverkat amerikansk politik.

Har växande handel mellan USA och Kina bidragit till polariseringen i amerikansk politik? Kaveh Majlesi, Lunds universitet och affilierad till IFN, har för att ge svar på denna fråga tillsammans med David Autor, David Dorn och Gordon Hanson analyserat resultaten från kongressvalet 2002 och 2010. Forskarna slår fast att en ideologisk förändring skett i områden där utrikeshandel skapat konkurrens om jobben. De slår fast att denna förändring påbörjades före det amerikanska presidentvalet år 2016.

Hur kommer det sig att du började studera sambandet mellan handel och valresultat?
– Under det senaste decenniet har forskningen visat att importkonkurrensen med Kina haft negativa konsekvenser på den amerikanska arbetsmarknaden. Och för fyra år sedan började jag fundera på om ekonomiska chocker även påverkar politiken, förklarar Kaveh Majlesi.

Forskarna finner starka bevis för att i kongressdistrikten som genom utrikeshandel utsatts för ökad konkurrens är det oproportionerligt många moderata politiker som förlorat sin plats i Kongressen under 2000-talet. Forskarna ser att distrikt som tidigare hade valt en republikan blev väsentligt mer benägna att välja en konservativ republikan, medan distrikt som ursprungligen valt en demokrat blev mer benägna att välja antingen en liberal demokrat eller en konservativ republikan.

Polarisering kan också påvisas med härkomst: i områden med en vit majoritet är det oproportionerligt sannolikt att moderata politiker ersätts med konservativa republikaner. I områden där majoriteten är icke-vit tenderar moderata politiker att ersättas med liberala demokrater.

Vad kan Sverige lära av denna forskning?
Majlesi berättar att uppföljningsstudier har gjorts i ett antal europeiska länder, dock inte i Sverige. Och resultaten är desamma.

–Vi lär oss att i koncentrerade och djupa ekonomiska chocker är det centralt att vara försiktig med politiska konsekvenser som kan följa."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se