Aktuellt 2017

Färre noterade bolag är negativt för samhället

2017-11-08


Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, skriver IFN-forskarna Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson och Joacim Tåg, i Ekonomisk Debatt. De förklarar att aktiemarknaden är central för att tillhandahålla och omfördela kapital. Deras slutsats är att färre noterade företag försvårar möjligheten för privatpersoner att ta del av de värdeökningar som näringslivet skapar. Forskarna skriver att "detta riskerar att minska det politiska stödet för en effektiv näringslivspolitik".

Forskarna drar två slutsatser från sina studier av aktiemarknader. För det första att nedgång i antalet noterade bolag kommer att avta. "Vår bedömning är att i dagens samhälle spelar aktiemarknaden en central roll i att tillhandahålla och omfördela kapital. Det är därför osannolikt att aktiehandeln i börsnoterade aktiebolag skulle försvinna helt." Deras andra slutsats är att det trots allt kan finns skäl till viss oro: "Vår sammantagna bedömning är  att det finns en risk att det minskande antalet noterade bolag i många OECD-länder riskerar att leda till minskade investeringar, lägre löner, högre konsumentpriser samt en sämre näringslivspolitik".

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se