Aktuellt 2017

Gör fältstudie om minimilön!

2017-11-13


Per Skedinger, IFN, och Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, skriver i senaste numret av Ekonomisk Debatt om flyktingars situation på den svenska arbetsmarknaden. De kartlägger vad vi vet om minimilönernas effekter på sysselsättningen och konstaterar att effekterna av sänkningar är större än effekterna av höjningar. De presenterar ett konkret förslag till fältexperiment för att studera minimilönernas effekter.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se