Aktuellt 2017

Seminarium i Bryssel: EU måste bejaka nya idéer och nya företag

2017-11-28

The seminar in Brussels engaged the audience. Photo: John Thys/TT.

Bryssel | Magnus Henrekson, IFN, presenterade rapporten Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Project Fires) vid ett seminarium på Sveriges ständiga EU representation. Seminariet var ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv och IFN. I studien föreslår forskarna en rad åtgärder för att få ett mer produktivt företagande vilket skulle höja EU-medborgarnas livskvalitet och samtidigt stärka EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden. Panelen var överens om att medlemsstaterna är olika och att samma recept inte kan ordineras till alla. Gunnar Hökmark, MEP (M), klargjorde dock att vissa målsättningar passar alla medlemsstater, till exempel mindre reglering och ökad konkurrens.

Magnus Henrekson.jpg
Magnus Henrekson, IFN, presenterade studien Institutional Reform for Innovation and Entrepreneurship: An Agenda for Europe (Springer) som han författat tillsammans med Niklas Elert och Mikael Stenkula inom ramen för EU-projektet Fires. Foto:John Thys/TT. 

 

Magnus Henrekson betonade, när han presentera forskningsstudien, att det behövs ett bättre europeiskt ekosystem för entreprenörskap. Det räcker inte med innovationer. Produkter måste också kommersialiseras och nå marknaden för att företag ska skapa tillväxt.

Det finns emellertid stora skillnader mellan medlemsstaterna.

– Vi har i dag 28 varianter av kapitalism och reformer måste utgå från varje enskilt lands förutsättningar, förklarade Henrekson.

I studien föreslår forskarna reformer på nio områden. Det handlar bland annat om skatter − som bör vara låga och generella. Centralt är också att pensionsfonder – som i dag står för en mycket stor del av allt sparat kapital − ska kunna investeras som riskkapital i entreprenörssektorn. Dessutom är det viktigt att socialförsäkringar och trygghetssystem inte är bundna till ett specifikt företag utan portabla. Det danska flexicurity-systemet är här en god förebild.

 

Tokarski.jpg
Slawomir Tokarski, som leder avdelningen för innovation och avancerad tillverkning i generaldirektoratet för den inre marknaden, industri, entreprenörskap och SME vid Europeiska kommissionen, var en del av panelen – under första hälften av seminariet. Foto:John Thys/TT.

 

Slawomir Tokarski, ansvarig för innovation och avancerad tillverkning vid EU-kommissionens direktorat för inre marknad, industri entreprenörskap och SME, menade att innovation blir allt mer komplext och därmed svårt att ”styra” via lagar och regler. Det handlar bland annat om patenträttigheter.

– Detta innebär att fler människor, sektorer och departement måste jobba mot samma mål, sa Tokarski.

Han höll med Magnus Henrekson om att det behövs mer av en helhetssyn i EU. Något som även gäller EU:s olika direktorat som måste bli bättre på att samordna och samarbeta.

Tokarski berättade att man i flera regioner har samordnat kompetenser för att kunna nå resultat inom olika projekt. Detta har visat sig vara ett bra recept för framgång. Kommissionen satsar nu på att fortsätta detta arbete.

 


Åsa Webber.jpg
Ambassador Åsa Webber välkomnade panel och publik till seminariet som hölls på Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen . Photo: John Thys/TT. 

 

Panel m 3.jpg

Från vänster ses Magnus Henrekson, IFN, Jakop dalunde, ledamot i Europaparlamentet (MP) och Gunnar Hökmark, ledamot i Europaparlamentet (M) när de lyssnar till frågor från publiken. Photo: John Thys/TT.

 

Gunnar Hökmark.jpg

Gunnar Hökmark, ledamot i Europaparlamentet (M). Photo: John Thys/TT.

 

Gunnar Hökmark, MEP (Moderaterna) ansåg att politiker inte kan skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa genom politiska beslut i Bryssel.

– Vi kan dock skapa en miljö som möjliggör entreprenörskap – så att företag kan startas och växa sig stora, sa Hökmark.
– Det är sant att en och samma storlek inte passar alla. Men det är också sant att det finns åtgärder och villkor som passar alla, exempelvis mindre reglering och ökad konkurrens. Men de åtgärder som behöver vidtas för att nå dithän är olika i olika medlemsstater.

Gunnar Hökmark hänvisade till statistik som Magnus Henrekson refererat till under seminariets inledning: att antalet företagarmiljardärer är mycket större i USA och Kina än i Västeuropa.

– En anledning till detta är att vi i Europa älskar konkurrens tills vi utsätts för den, sa Hökmark och publiken skrattade gott.

Han förklarade att i Europa har vi många stora företag som är i maskopi med gamla strukturer. Företagen får politiker att tillgodose deras behov och göra det därmed svårare för nykomlingar att komma in på marknaden.

– Vi måste bejaka den process som innebär att äldre företag fasas ut till förmån för nya företag. Och vi behöver ”tycka om” denna process, vilket är en kulturell fråga.

Hökmark sammanfattade: För att nå dit behöver vi lägre skatter, mindre reglering och att marknader öppnas för konkurrenz

 

Jakop Dalunde.jpg
Jakop Dalunde, ledamot i Europaparlamentet (MP). Photo: John Thys/TT.

 

Många av de vettiga råd som professor Henrekson givit (i rapporten) kan bättre genomföras på en nationell än EU-nivå, sa Jakop Dalunde, MEP (Miljöpartiet).Han förklarade att inom ramen för Horizon2020 (ett omfattande forsknings- och innovationsprogram inom EU) går pengarna till innovationer som enkelt kan kommersialiseras av entreprenörer.

– Det är viktigt att vi i detta program fokuserar på excellens, inte på regional eller social mångfald. För det finns det andra program, sa Dalunde och menade att det är nödvändigt att EU-finansiering går till infrastruktur för innovation som exempelvis testbeds som tillåter nystartade bolag att testa sina produkter:

– Vi måste kunna stötta nya företag, sa Dalunde.

 

Jens Hedström.jpg
Jens Hedström, som leder Svenskt Näringslivs Brysselkontor, var moderator på seminariet om hur entreprenörskap kan främjas i Europa. Photo: John Thys/TT.

 

Magnus Henrekson avslutande seminariet med att förklarade att Europa behöver nya framgångsrika företag som växer sig stora. Han efterfrågade en förändrad syn på behovet av att skydda etablerade europeiska industrier.

–Vi borde inte klaga på kinesisk statssponsrad produktion av exempelvis billiga solpaneler. Istället måste vi se till att det finns europeiska företag som använder dessa paneler på ett smart sätt för att lösa våra problem. Det är ju dessa storskaliga företag som bygger smarta system som är de riktigt betydelsefulla värdeskaparna.

Svenskt Näringsliv om seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se