Aktuellt 2017

För bättre integration – lär av goda exempel!

2017-12-12


Det bör nog även skrivas en annan rapport i ämnet, sa Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, när han kommenterade ESO-rapporten Inspiration för integration, av Patrick Joyce, Ratio. I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Joyce konstaterar att Tyskland är det land som både på kort och lång sikt bäst klarar integration på arbetsmarknaden. Men, sa Andreas Bergh, det hade varit bättre att diskutera arbetsmarknaden i Storbritannien, USA, Kanada och Nya Zeeland. Han förklarade att dessa länder på ett bättre sätt kan fungera som inspirationskällor. Bland annat så kan earned income tax credit vara ett alternativ till subventioner till arbetsgivare för att anställa nyanlända.

2017-12-12 ESO Andreas Bergh 2.jpgAndreas Bergh kommenterade ESO-rapporten Inspiration för integration av Patrick Joyce, Ratio, på ett seminarium i Rosenbad.


I ESO-rapporten konstaterar Patrick Joyce att i Sverige är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda den högsta inom OECD. För att råda bot på detta föreslog han att asylsökande ska få delta i etableringsprogram i väntan på att få asyl samt att krav på språkkunskaper ska införas för att få permanent uppehållstillstånd. Han föreslog även att etableringsprogrammens längd ska göras mer flexibel. Något som arbetsmarknads- och etablerings­minister Ylva Johansson var tveksam till när hon kommenterade förslaget.

 

2017-12-12 ESO Andreas Bergh 3.jpg
I paneldiskussionen deltog (från vänster) Grete Brochmann, professor i sociologi vid Universitet i Oslo, Andreas Bergh, IFN, Hanna Moback, etableringskoordinator och frivilligsamordnare, Åre och Patrick Joyce, forskare vid Ratio. Moderator var ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Grete Brochmann, professor i sociologi vid Universitet i Oslo, fick frågan om hon kunde ge ett råd till Sverige vad som bör ändras i fråga om integration av invandrare. Brochmann förklarade att Sverige bör vara mindre liberalt vad gäller nyanländas möjligheter att bosätta sig var som helst och inte den ort de blivit hänvisade till: Risken är att de flyttar till isolering och fattigdom.

Se presentationerna och film från seminariet

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se