Aktuellt

Aktuellt 2018

2018-01-02

"Risken för menlös forskning är inte överdriven"

Originalitet och intresse för att utmana grundmurade antaganden uppmuntras inte nödvändigtvis inom samhällsvetenskaplig forskning, skriver Johan Wennström, IFN, i Respons. Han refererar till vetenskapshistorikern Alice Dreger som har granskat ett antal fall där forskare i USA råkat illa ut när de ifrågasatt etablerade uppfattningar. Wennström skriver: "Det finns ingenting som säger att liknande kontroverser inte skulle kunna blossa upp även i Sverige. Tvärtom tycks det vara som upplagt för det när regeringen kräver ”jämställdhetsintegrering” och genusperspektiv i alla verksamheter vid universiteten och landets lärosäten rättar sig in i ledet."


2018-01-12

Lars Calmfors expert i norsk utredning

Lars Calmfors, IFN, har utsetts av norska regeringen att ingå i en expertgrupp som ska studera arbetsmarknaden. Gruppens ordförande är professor Steinar Holden. ”I jämförelse med övriga nordiska länder har Norge haft en ganska dålig utveckling vad gäller sysselsättningsgrad” förklarar Lars Calmfors. Sysselsättningen har sjunkit under senare år, särskilt bland män och unga, förklarar norska regeringen i ett pressmeddelande. "Det är viktigt att vi får fakta på bordet och att experter går igenom vad vi vet om vad som fungerar och inte fungerar på arbetsmarknaden”, säger arbets- och socialminister Anniken Hauglie.


2018-01-17

Forskare: sänk skatt på inkomst och höja den på kapital

Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport som presenterades på ett seminarium på onsdagen. Övriga rapportförfattare är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet. Forskarna föreslår att skatt på arbete sänks men att skatt på kapital höjs. "Våra förslag förändrar inte det totala skattetrycket" sa Daniel Waldenström när rapporten presenterades på SNS.


2018-01-26

Uppskattad kritik av vinsttak i välfärden

Henrik Jordahls gästkrönika i SvD har väckt uppmärksamhet, bland annat i form av ovanligt många läsarmejl. Flera läsare skriver att de uppskattar hans kritik av regeringens förslag att införa ett vinsttak i välfärdssektorn. Henrik Jordahl förklarar att han skrev artikeln därför att han "var upprörd över att regeringen av helt maktpolitiska skäl väljer att gå vidare med ett förslag som är uppenbart undermåligt". I artikeln beskriver han bland annat hur regeringen uppmanar stora företag att köpa fastigheter och bedriva finansiell ingenjörskonst för att kringgå regleringsförslaget. Han argumenterar för att regeringen därmed skapar den skadliga ”vinstjakt” som de säger sig motarbeta.  


2018-02-02

Medborgarlön – en synnerligen dyr historia

Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, är två av författarna till antologin Pengar för ingenting – essäer om medborgarlön (Timbro förlag 2018). "Välfärdstaten [...] bygger i teorin på att den som kan arbeta och försörja sig själv också ska göra det", skriver Bergh. Mårten Blix å sin sida har räknat på vad det skulle kosta att inför ett allmänt bidrag/lön.  "Om alla Sveriges ca 10 miljoner invånare skulle ges en månatlig basinkomst på 12 000 kronor efter skatt innebär detta [...] 33 av BNP, vilket kan jämföras med att de totala offentliga utgifterna uppgick till ca 50 procent av BNP 2016."


2018-02-05

Sommarassistenter sökes!

IFN söker två forskningsassistenter för arbete under två månader sommaren 2018. Arbetet innebär att du deltar i det dagliga arbetet som våra forskare utför. Arbetsuppgifterna varierar mycket, det kan vara allt från att sammanställa litteratur, samla in data till databaser till att arbeta med Stata-kod för analys av datamaterial. Du som söker ska ha en masterexamen i nationalekonomi eller befinna dig i slutet av utbildningen. Du bör vara intresserad av forskning med relevans för näringslivet och ha ambitionen att så småningom disputera i nationalekonomi.


2018-02-14

Ny webbplats för Global Award

Global Award för Entrepreneurship Research har en ny uppdaterad webbplats. Priset är unikt i sitt slag med prissumman 100 000 euro och en global inriktning. Priset delas gemensamt ut av Entreprenörskapsforum och IFN. Vinnova är medfinansiär. Prissumman kommer från Stockholms Köpmansklubb.


2018-02-15

Vem älskar kollektivavtal?

Färre är med i facket och det beror på ändrat beteende hos löntagarna snarare än strukturella förändringar på arbetsmarknaden, förklarar Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER) i en rapport som presenterades i dag i Stockholm. Organisationsgraden har sjunkit med 16 procent, sa Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Rådet lyfter fram Tyskland som varnande exempel. Där har facklig anslutning fallit med nästan 30 procentenheter under de tre senaste decennierna. Det här visar att förändringar kan komma snabbt [även i Sverige], sa Calmfors.


2018-02-16

Akademiska artiklar som läses av många

Niclas Berggren, Henrik Jordahl, IFN, och Panu Poutvaara är författare till "The right look: Conservative politicians look better and voters reward it" som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Public Economics. Artikeln är den mest nedladdade under de senaste 90 dagarna. Det är också den artikel som fått mest genomslag i sociala medier, bland annat så har den ränderat 700 kommentarer på Facebook. Artikeln "Taxation of Swedish Firm Owners: The Great Reversal from the 1970s to the 2010s" av Magnus Henrekson, IFN, har publicerats i Nordic Tax Journal och belönats med ett hedersomnämnande 2017 av tidningens redaktionskommittén.


2018-02-21

Nya butiker gynnar konsumenter i stora kommuner

Trots att tjänsteföretag växer snabbt och dominerar moderna ekonomier saknas kunskap om deras produktivitet. I en artikel i senaster numret av Ekonomisk Debatt presenterar Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, nya metoder för att analysera produktivitet i tjänsteföretag där investeringar i ny teknik är centrala. De har undersökt i vilken omfattning stormarknadsetableringar respektive graden av regleringar av nya butiker påverkar befintliga butikers produktivitet och nedläggning samt utbudet för konsumenterna. De finner bland annat att konsumenterna i stora kommuner vinner på att det öppnas nya butiker.


2018-02-22

Vad är det som gått fel i skolan?

I samband med IFN:s årliga alumnimiddag presenterade Magnus Henrekson boken Kunskapssynen och pedagogiken som han är en av fyra författare till. Ett scensamtal hölls därefter med Magnus Henrekson, Maria Rönn, 1:e vice ordförande för Lärarförbundet, och Marcus Strömberg, vd Academedia. Samtalet leddes av journalisten Cecilia Garme.


2018-03-02

Citeringar som mått för forskning

Kvantitativa citeringsmått används sedan länge för att mäta forskningsproduktion samt för att rangordna forskare, institutioner och tidskrifter. Men vad betyder valet av citeringsmått för jämförelser av forskare i nationalekonomi? Simon Ek och Magnus Henrekson, IFN, har  analyserat citeringar på bl.a. Google Scholar för alla forskare med anknytning till IFN. Forskarna kommer fram till att citeringsmått inte kan ersätta kvalitativa utvärderingar men att de bidrar med viktig information om en forskares kompetens och meriter. 


2018-03-05

Alexander Ljungqvist lämnar New York för professur på Handelshögskolan

Alexander Ljungqvist, som sedan tidigare är affilierad till IFN och forskar bland annat om aktiemarknadens betydelse för näringslivet tillsammans med flera IFN-forskare, blir professor på Handelshögskolan i Stockholm. Han kommer närmast från Stern School of Business, New York University. Ljungqvist utses till innehavare av Familjen Stefan Perssons professur i Entrepreneurial Finance. Han  har undervisat på bland annat Oxford University och Harvard Business School samt varit medlem i Nasdaqs Listing Council och ingått i en expertgrupp för World Economic Forum.


2018-03-08

Förändrad kunskapssyn kritiseras

Läroplanen är ett uttryck för postmodern konstruktivistisk kunskapssyn som nedvärderar faktakunskaper, förklarar Magnus Henrekson, IFN, i Studio ett. Barn till invandrarföräldrar hade klarat sig bättre i den gamla faktaskolan, tror han. Henrekson intervjuas i SR/Studie ett. Invandrarfamiljer som inte är fulländade i svenska språket, lämnas helt utan vägledning, anser han. Faktum är att skolelever förväntas analysera, utvärdera och jämföra utan att första ha fått tillräckliga faktakunskaper. Även utbildningsminister Gustav Fridolin intervjuas liksom föräldrar och lärare i denna serie av inslag om problemen i skolan.


2018-03-13

Så skapades Ikeas DNA

Inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter har Staffan Jeppsson föreläst om Ikeas DNA. Jeppsson har arbetat 30 år i Ikea och Inter Ikea i fem länder. Han har arbetat med konceptutveckling och varit personlig assistent åt Ingvar Kamprad i sex år. I sitt föredrag på IFN beskrev Jeppsson Ikeas väg från att Ingvar Kamprad grundade företaget för att hjälpa till med familjens ekonomi – och sålde allt annat än möbler – till vad som kan tänkas hända nu när sönerna tagit över.


2018-03-15

Belönad för forskning om sociala nätverk och entreprenörskap

Global Award for Entrepreneurship Research 2018 tilldelas Olav Sorenson, professor på Yale School of Management. Sorenson får priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.


2018-03-20

Är rikedom och fattigdom självförstärkande spiraler?

Två forskare som är affilierade till IFN, Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, och David Cesarini, New York University, har tillsammans med Robert Östling, Stockholms universitet, tilldelats medel från Ragnar Söderbergs Stiftelse för forskningsprojektet "Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer". Detta är ett av två aktuella Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.


2018-03-22

Tror du att tillsvidareanställningar försvunnit, då tror du fel

Det är en utbredd uppfattning att tillsvidare anställningar, hos en arbetsgivare med kollektivavtal, håller på att försvinna och ersättas av andra anställningsformer (atypiska anställningar) som visstidsanställning och bemanningsjobb. Men detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Arbetsmarknadsekonomiska rådet pekar på detta faktum i sin sista rapport – Olika vägar till jobb – som presenterades på torsdagen. "Atypiska anställningar har ökat med ett par blygsamma procent under de senaste tio åren", sa Per Skedinger, IFN och ledamot av AER.


2018-03-23

Engagerad debatt om EU:s framtid

Den årliga EEAG-rapporten om Europas ekonomi i allmänhet och i synnerhet ett kapitel om att "Det är okej att vara annorlunda: Politisk samordning och ekonomisk konvergen" presenterades på fredagen av professor Clemens Fuest, CESifo München, i Stockholm. Presentationen följdes av en paneldiskussion där även Katarina Areskough Mascarenhas, EU-kommissionens representation i Stockholm, och professor Lars Calmfors, IFN, deltog. Seminariet modererades av Thomas Gür, skribent och entreprenör.


2018-03-26

Ny podd om hur auktioner kan effektivisera marknader

Pär Holmberg forskar om auktioner och har bland annat visat hur samhället kan spara stora summor om auktioner/börshandeln med varor, energi och värdepapper blir mer konkurrenskraftiga genom en mindre regeländring. I denna podd berättar han om elmarknaden i allmänhet och auktioner av elkraft i synnerhet. Pär Holmberg är docent i nationalekonomi och är tekn dr i elkraftteknik.


2018-03-26

Nydisputerad IFN-forskare till OECD

IFN-forskaren Louise Johannesson har disputerat vid Örebro universitet med avhandlingen Settling disputes at the World Trade Organization.  I avhandlingen behandlas frågor som rör tvistelösning inom ramen för handelsorganisationen WTO. Louise Johannesson började på IFN som forskningsassistent och har under sin tid som doktorand varit knuten till institutet. Hon kommer även fortsättningsvis att vara affilierad till IFN. Hon börjar inom kort en anställning på OECD i Paris.


2018-03-27

Born global-företag skapar få jobb

På måndagen presenterade Magnus Henrekson och Louise Johannesson studien Born globals – fakta och önsketänkande (Karl-Adam Bonniers stiftelse), som de författat tillsammans med Shon Ferguson. Alla tre är forskare på IFN. De förklarade att regeringen implementerar nu offentliga stödprogram speciellt riktade mot born globals. Men, skriver forskarna, "en snabb internationalisering leder till färre jobb, inte fler, och i värsta fall riskerar regeringens åtgärder att hetsa lovande företag ut i världen innan de är redo".


2018-03-28

Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores rapporten "Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag". Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är två av författarna som även deltog vid lanseringen. Henrik Jordahl har studerat huruvida företag i välfärdssektorn "plockar russinen i kakan", exempelvis accepterar elever utan problem eller patienter med enklare sjukdomsbild. "Befintliga svenska studier tyder inte på att russinplockning är något stort problem inom välfärdssektorn" sa Jordahl. Det är till stor del boendesegregationen som driver segregation i skolorna, förklarade Karin Edmark. Hon föreslog bland annat att skolpengen kan viktas efter elevernas socioekonomiska bakgrund.


2018-03-29

Glad påsk!

IFN önskar alla besökare på denna webbplats: Glad påsk!


2018-03-30

"Det råder inte brist på venture capital"

I Ekonomisk Debatt 2018/2, återfinns tre artiklar av forskare vid eller affilierade till IFN. Först ut är Roger Svensson med debattartikeln ”En flodvåg av offentligt venture capital”. Svensson diskuterar och problematiserar det faktum att det tillkommer en rad nya offentliga fonder trots att det redan finns statlig venture capital att tillgå. I artikeln tar Roger Svensson upp vad som behöver göras för att uppnå effektivitet."


2018-04-05

Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

Europa har många invandrare från olika länder. En grupp forskare på IFN har studerat hur tillfredsställda dessa är med livet. 26 000 första generationens invandrare och 5 000 andra generationens invandrare i 30 europeiska länder har deltagit i studien. Det visar sig att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i det nya landet spelar avsevärt större roll än den i ursprungslandet: Den skattade effekten är mer än tre gånger så stor för första generationens invandrare och mer än sex gånger så stor för den andra generationens invandrare. "Även om bakgrunden nästan alltid spelar viss roll, är tillvaron i det nya landet betydligt viktigare," förklarar forskarna avslutningsvis.


2018-04-11

Samtal om skolan i Sverige och Storbritannien

Magnus Henrekson deltog på onsdagen i ett rundabordsamtal och presenterade slutsatserna i boken Kunskapssynen och pedagogiken (Dialogos) som han är redaktör för och medförfattare till. En presentation gjordes även av Ralph Townsend, tidigare rektor för Winchester College – Storbritanniens äldsta internatskola och Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun. Seminariet arrangerades av Ebba Braheskolan i Nacka och fastighetsbolaget Kvalitena.


2018-04-16

Föreläsningar om ekonomi

Tankesmedjan Timbro har under tre helger arrangerat en utbildning i ekonomi. Deltagarna har lärt sig om både praktisk ekonomisk politik och nationalekonomisk forskning som "är relevant för den ekonomisk-politiska debatten". Fem av föreläsarna var IFN-forskare. Henrik Jordahl var först ut och föreläste om vinster i välfärden. Andreas Bergh föreläste om "Den kapitalistiska välfärdsstaten". Magnus Henrekson talade om entreprenörskap, Gabriel Heller Sahlgren föreläste om "En fungerande skolmarknad" och Pär Holmberg om den svenska elmarknaden.


2018-04-18

Fri spädbarnsvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt barn till ensamstående mödrar och barn i familjer som tidigare mist ett barn före ett års ålder som gynnades av vården.


2018-05-03

Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

På torsdagen arrangerade IFN ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS. Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, presenterade en rapport och det har även publicerats en artikel i samma ämne i Ekonomisk Debatt. De konstaterade bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella företagen med max 10 anställda. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå universitet, Mikael Sandström, TCO, Thomas Carlén, LO, och Martin Ådahl, Centerpartiet. Willy Silberstein var moderator.


2018-05-08

Kritik av rapporter om skolan

Henrik Jordahl, IFN, kommenterade på tisdagen två rapporter från Skolverket – "Från gymnasieskola till högskola" och "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor" – på ett seminarium arrangerat av Friskolornas riksförbund. Han påpekade att Skolverket generellt bör ägna större intresse åt att mäta kvalitet i skolor och hänvisade till att elevsammansättningen förklarar en allt mindre del av variationen mellan skolor (bild 9 i presentationen nedan). "Kanske är förklaringen skillnader i skolkvalitet", sa Jordahl.


2018-05-14

Forskare prisad för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

På måndagen mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.


2018-05-15

En skola med "tough love"

Internationella Engelska Skolan grundades av Barbara Bergström för 25 år sedan. På tisdagen firades detta med lanseringen av boken Tough Love. Internationella Engelska Skolan - de första 25 åren av Hans och Barbara Bergström. I boken berättas historien om hur Engelska Skolan har växt till ett företag med 36 skolor, 26 000 elever och en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Boken kommenterades av Henrik Jordahl, IFN, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, samt Torkel Klingberg, Karolinska Institutet. Samtalsledare var PJ Anders Linder, Axess Magasin.


2018-05-17

Engagerat samtal om kvalitet i hemtjänsten – och hur den kan mätas

En kunnig panel och en engagerad publik deltog på torsdagen i ett seminarium om hemtjänsten som arrangerades av IFN. Med hjälp av ny digitalt insamlad data har IFN-forskare jämfört kvalitet och produktivitet i hemtjänsten. Det skiljer mycket mellan olika enheter, förklarade Henrik Jordahl, IFN. Forskarna har också studerat Lagen om valfrihetssystem, LOV, och sett att de äldre blir mer nöjda med hemtjänsten när en kommun börjar tillämpa LOV. En kunnig panel diskuterade dessa och andra frågor. I panelen ingick förutom Henrik Jordahl: Camilla Aho, Attendo, Veronica Magnusson, Vision, Annika Wallenskog, SKL, och Ulrika Winblad, Uppsala universitet.


2018-05-24

Så kan sociala nätverkan uppmuntra entreprenörskap

Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, mottog nyligen Global Award for Entrepreneurship Research 2018. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. I en IFN-podd förklarar han hur han hamnade i den akademiska världen och vad kluster egentligen betyder för entreprenörskap.


2018-05-28

Samtal om entreprenörskap när EU-projekt avslutades

Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer och därmed öka tillväxt i Europa. Forskarna inom Fires presenterade på torsdagen, för EU-kommissionen, sina forskningsresultat och en verktygslåda som arbetats fram under tre år. På fredagen hölls en avslutande publik konferens i Bryssel där forskare, organisationer och företagare deltog. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.


2018-05-29

Sju steg för att få fler europeiska entreprenörer

Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer och därmed öka tillväxt i Europa. Vilka sju steg?


2018-06-05

Lovordad rapport om globaliseringen

Rapporten Globalisering och svensk arbetsmarknad (SNS 2018) författad av Fredrik Heyman, IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, presenterades på tisdagen på ett seminarium. Lovorden var många från de som kommenterade rapporten. "Jag tar med mig den positiva grundtonen om globalisering och den tekniska utvecklingen," sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tackade för en bra rapport. Även Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco och SKF, välkomnade rapporten: "Globaliseringen har oförtjänt fått klä skott för olika problem i samhället".


2018-06-07

Ägarskatterna behöver reformeras

Magnus Henrekson, IFN, deltog på torsdagen i en panel som diskuterade svenska ägarskatter. "Det var totalt kaos för elva år sedan i form av snedvridningar i hur människor agerade för att undvika förmögenhetsskatten. Vi skulle få samma effekt i dag ifall den återinfördes", sa Henrekson. Den tyske forskaren Florian Neumeier, Ifo, presenterade inledningsvis en studie som visade att det i utvecklade länder inte finns något samband mellan minskad ojämlikhet och ökad tillväxt. Även Svenskt Näringsliv, som arrangerade seminariet, presenterade en rapport där en av slutsatserna är att "skattesatsen på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från dagens nominella 30 procent till 20 procent.".


2018-06-15

"Skolor drar inte ner på kvalitet för att bli lönsamma"

Det finns inga tecken på att skolor drar ner på kvaliteten för att skapa lönsamhet, sa Henrik Jordahl, IFN, när han tillsammans med Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, presenterade tre studier på ett seminarium som arrangerades av Svenskt Näringsliv.  Gabriel Heller Sahlgren har analyserat Skolinspektionens stora nationella undersökning om hur lärare och elever bedömer sina skolor. Har dessutom tillsammans med Henrik Jordahl undersökt sambandet mellan friskolors lönsamhet och den utbildningskvalitet som uppnås. I lönsamma skolor är det en högre andel elever som har godkänt i alla ämnen, förklarade Henrik Jordahl.


2018-06-18

Helene Hellmark Knutsson debatterar skola i Almedalen

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, deltar i en paneldiskussion i Almedalen som arrangeras av IFN och Entreprenörskapsforum. Ämnet är en svenska kunskapssynen: "Beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" I panelen ingår även Magnus Henrekson, IFN, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Erik Bengtzboe, (M).


2018-06-19

Internationell forskarkonferens om entreprenörskap

14–15 juni arrangerade IFN en internationell forskarkonferens med temat "Entreprenörskap och innovation: dåtid, nutid och framtid". Deltagarna kom från Sverige, USA, Nederländerna, Italien, Belgien, Tyskland, Storbritannien och Kanada. Ämnen som diskuterades var bland annat hur företagande och innovativ verksamhet påverkas av samhällsinstitutioner. Men även hur dessa påverkar samhället – i den politiska processen, på finansmarknaderna, arbetsmarknaden och produktmarknaderna.


2018-06-21

En lyckosam fyrklöver

Tre av IFN:s forskningsassistenter har hösten 2018 antagits till doktorandutbildning på olika högskolor i landet. Den fjärde assistenten ska fortsätta sin karriär som analytiker och konsult på företaget Copenhagen Economics. Samtliga säger att tiden på IFN givit en bra inblick i arbetet som forskare och vad som krävs för att lyckas.  


2018-06-25

Arbetsförmedlingens vara eller inte vara

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018). Boken presenterades på måndagen med Calmfors som moderator. Ett budskap i boken är att politikerna bör avhålla sig från att jaga "det stora klippet", det vill säga en genomgripande reform som genomförs i ett slag. Istället bör man studera vad som fungerar bra och stegvis genomföra mindre förbättringar på enskilda områden. En av kommentatorerna var Björn Tyrefors, IFN.


2018-06-26

IFN-forskare i Almedalen

För första gången är IFN arrangör av ett seminarium i Almedalen: "Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" hålls måndagen den 2 juli kl 10.00–11.00. Seminariet anordnas i samarbete med Entreprenörskapsforum.  I panelen ingår Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister, Erik Bengtzboe, (M), Johan Eklund, Entreprenörskapsforum, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, och Magnus Henrekson, IFN. Under Almedalsveckan deltar dessutom en rad IFN-forskare i samtal och debatter som arrangeras av externa organisationer.


2018-07-01

Mats Hammarstedt ny affilierad forskare

Professor Mats Hammarstedt, Linnéuniversitetet, är ny affilierad forskare till IFN. "Jag är affilierad främst därför att jag arbetar tillsammans med bland andra Per Skedinger i ett projekt om flyktingars integration på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse," säger Mats Hammarstedt. Hammarstedts forskning är främst inriktad på utrikes föddas sysselsättning, inkomster och egenföretagande. Om samarbetet med Per Skedinger säger han: "Jag hoppas att flera resultat som är av intresse för integrationspolitiken ska komma fram i projektet. Dessutom hoppas jag kunna bidra till IFNs forskning, och kanske kan min affiliering leda till start av nya projekt." Hammarstedt studerar även entreprenörskap.


2018-07-01

Ekonomer slår fast att "bostadsmarknaden är ett av de största hoten"

Först ut bland IFN-forskarna i Almedalen var Magnus Henrekson som på söndagen deltog i en ekonompanel i regi av Västsvenska Handelskammaren. Ämnet var "Hur länge står sig den svenska urstarka ekonomiska tillväxten?". I panelen ingick även chefsekonomerna Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms handelskammare, Katarina Lundahl, Unionen och Annika Winsth, Nordea. Deltagarna var ense om att bostadsmarknaden är ett av de största hoten i dagens ekonomi. Inte minst spekulationer på den kinesiska fastighetsmarknaden, påpekade Magnus Henrekson. Han pekade även på lågräntepolitikens avigsidor och kraften bakom urbaniseringen som driver utvecklingen framåt.


2018-07-02

Kunskapssynen i Almedalsdebatten

"Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?" diskuterades på måndagen på ett fullsatt seminarium i Almedalen. Panelen var enig om att skolan har stora problem. "En av fem grundskoleelever går ut utan behörighet," sa Erik Bengtzboe (M). Helene Hellmark Knutsson, högskoleminister (S), sa sig vara rädd för allt för stora reformer och pekade bland annat på hur andra länder värderar exempelvis svenskt grupparbete högt. "Skolan i dag är en ojämlikhetsmaskin," förklarade Magnus Henrekson, IFN. Elever med högutbildade föräldrar har ett stort försprång bland annat vad gäller kognitiva förmåga, något som är viktigt på arbetsmarknaden.


2018-07-02

Många ämnen på tapeten i Almedalen

Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans andra dag deltog bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, som deltog i ett seminarium som arrangerades av Fondbolagens förening. Det var i första hand pensioner och det obligatoriska valet som stod i centrum. Andreas Bergh förklarade att denna  valfrihet är något positivt.


2018-07-03

Friskolor debatterades i Almedalen

Forskare från IFN bjuds in till paneler och samtal hos externa organisationer som arrangerar seminarier i Almedalen. Under politikerveckans tredje dag deltog bland andra Henrik Jordahl i ett seminarium om skolan. Ämnet var "Obligatoriska skolval – så kan vi få alla föräldrar att välja skola". Panelen diskuterade huruvida skolval ska vara ett val eller obligatoriskt för alla elever och föräldrar. Seminariet arrangerades av Almega Tjänsteföretagen. Läs debattinlägg av Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren.


2018-07-04

Samtal om kunskaper i skolan

På Almedalsveckans fjärde dag debatterade Magnus Henrekson, IFN, kunskaper i skolan med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Det fungerar inte att eleverna själva söker kunskap, sa Henrekson. Eleverna måste första få baskunskaper genom lärarledd undervisning. Gustav Fridolin höll med Magnus Henrekson om att det måste stå tydligare i läroplanerna vad elevrna ska lära sig. Båda enades om att datorer inte får vara alenarådande i undervisningen. Det behövs även "papper och penna".


2018-07-16

IFN-forskning citeras i Economist

Economist skriver om välfärdsstaten och konstaterar att kritiken växt, både från höger och vänster: "Till höger anklagar kritiker den för att suga dynamiken ur både kapitalismen och individen. [...] Från vänster [...] hävdas att välfärdsstaten är en vänsterskapelse, under ständigt hot." Economist förklarar att "det är inte så mycket en vänsterskapelse som en produkt av en intellektuell allians, där liberalismen var avgörande". I artikeln hänvisas vid ett tillfälle till IFN-forskning.


2018-07-18

Om teknik och penningpolitik, i sommarvärmen

Ett antal landsortstidningar har i dagarna publicerat en ledare från Liberala Nyhetsbyrån (LNB). I ledaren hänvisas till ett debattinlägg av Mårten Blix, IFN, i Dagens Industri: "Penningpolitiken måste utvärderas utifrån mer än att inflationen hålls låg. Nationalekonomen Mårten Blix har påtalat att den snabba tekniska utvecklingen gör att det inte går att med precision vara nära inflationsmålet utan att penningpolitiken blir ryckig och oförutsägbar."


2018-08-09

Ny plattform för samarbete inom Corporate Economics

Hittills har forskning om företagande och näringsliv skett relativt isolerat inom flera olika discipliner. Avsaknaden av ett samlat grepp och en organisation för interaktion, där man kan lära av varandra, har varit ett hinder för utvecklingen inom forskningen. "Vi hoppas kunna förändra detta med hjälp av det nygrundade nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE ", säger professor Lars Persson, IFN, som tillsammans med professor Alexander Ljungqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN, har initierat den nya plattformen för samarbete. Under processens gång har de myntat begreppet Corporate Economics.


2018-08-10

"Har fått en god inblick i vad en forskare gör"

Databearbetning är en stor och central del av en forskares vardag. Det har Helena Hernnäs och Viking Waldén lärt sig under sommaren när de arbetat som forskningsassistenter på IFN. Båda är nöjda med tiden på IFN. De talar om att stämningen är öppen och välkomnande och att de fått en god inblick i vad det innebär att vara forskare.


2018-08-20

Corporate economics – ett nytt forskningsfält

När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnamn för ett brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti förklarade Ljungqvist att "vi studerar alla näringsliv och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics. Han påpekade att genom samverkan och att forskarna blir lär sig om varandras perspektiv så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att berikas.


2018-08-22

Ny podd: Vem går till valurnorna? Och varför?

När människor ser i sociala medier att deras vänner röstar så blir de lite mer benägna att gå och rösta, förklarar Richard Öhrvall som doktorerar i statsvetenskap och är verksam vid IFN. Richard kommer på valnatten i år att finnas med i studion i TV2 för att diskutera valet ur lokala perspektiv. I en ny podd berättar han om vad det är som får människor att gå till valurnorna. Han säger att de flesta av oss kommer att rösta i årets val. Men ”är man en ung man, 20–21 år, utrikesfödd och bor i ett område med lågt valdeltagande så är sannolikheten betydligt mindre att man röstar än en person som är 60-70 år, högutbildad och bor i ett välbärgat område”.


2018-08-23

Stort intresse för digitalisering

Mårten Blix var på onsdagen inbjuden att tala om digitalisering och ekonomin på ett lunchmöte som arrangerades av Sveriges Finansanalytikers Förening. Intresset var stort för ämnet. Hans presentation handlade i första hand om hur digitaliseringen påverkar arbetsmarknaden. Han berättade om den jobbpolarisering som är på gång, dvs att jobben på mellannivå försvinner och de på vardera sida därom blir fler. Han förklarade också vad gigarbete är för något och gav ett flertal exempel på olika digitala plattformar och hur dessa fungerar.


2018-08-24

Betygsättning: Kvinnor missgynnas på universitet och pojkar tidigare i skolan

Anonymt rättade tentor ger kvinnor mer höjda betyg än män. Det visar en studie av forskarna Björn Tyrefors, IFN, och Joakim Jansson, Stockholms universitet och IFN. Och den totala effekten av anonymiseringsreformen kan endast delvis förklaras av den manliga dominansen bland universitetslärare.


2018-08-27

Lotterivinnare blir lyckligare!

Justin Wolfers, professor vid University of Michigan skriver en krönika i New York Times om forskning av David Cesarini, New York University och affilierad till IFN, Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN, samt Robert Ostling, Stockholms universitet. De har kommit fram till att lotterivinnare lever ett lyckligare liv, i motsats till vad många tidigare trott. Cesarini förklarar att det är en "utbredda missuppfattningen att forskningen visat att lotterivinnare blir olyckliga". Wolfers skriver att effekten är anmärkningsvärt konstant och kan noteras flera decennier efter en stor seger.


2018-08-28

Andreas Bergh en av forskarna bakom nytt Sharing Economy Index

Timbro har för första gången presenterat Sharing Economy Index (TSEI), en rapport över delningsekonomins globala storlek. Indexet har tagits fram under två års tid av en grupp forskare, bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet. Forskarna har analyserat hur mycket webbtrafik företag med  delningsekonomitjänster har. De har även räknat antalet annonser som ligger uppe över hela världen för företag som Airbnb och HomeAway. Totalt har 286 företag kartlagts.


2018-08-30

Visst röstar vi med plånboken

Henrik Jordahl, IFN, tror att socialdemokraternas vallöfte om en extra ledig vecka för föräldrar kan ge partiet en boost i valrörelsen. Jordahl, som studerat effekterna på valutgången 1998 när (S) lovade maxtaxa i förskolan, menar att de två förslagen kan jämföras kostnadsmässigt. En skillnad är dock att maxtaxan uppmuntrade till mer arbete och den lediga veckan till mer ledighet. I denna podd berättar Henrik Jordahl om hur vi röstar på det parti vars politik är mest gynnsam för den egna privatekonomin.


2018-09-06

Blogg: Så hjälper konkurrens kvinnliga chefer

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, beskriver på en blogg vid University of Chicago Booth School of Business en studie som visar att eftersom kvinnorna har större hinder att övervinna på arbetsmarknaden så blir bara de allra skickligaste chefer. Detta innebär att kvinnliga chefer klarar sitt jobb bättre när företaget de leder är utsatt för intensiv konkurrens. Forskarna finner att denna konkurrens leder till relativt högre löner för kvinnliga chefer och att andelen kvinnliga chefer är högre i företag i mer konkurrensutsatta branscher.


2018-09-10

Erik Prawitz vinner internationellt pris

Erik Prawitz, IFN, har tilldelats Alexander Gerschenkrons pris som ges till den bästa avhandlingen inom ekonomisk historia som behandlar ämnen utanför USA och Kanada. Priset delades ut under helgen på Economic History Associations årsmötet i Montreal, Kanada. Erik Prawitz disserterade i oktober 2017 med avhandling On the Move: Essays on the Economic and Political Development of Sweden som bland annat handlar om den stora svenska migrationen till USA. Han är den förste svensken som tilldelas priset.


2018-09-18

Studie om svenska skolan uppmärksammas

Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN, skriver i dag i den populärvetenskapliga nättidningen Quillette att grundorsaken till problemen i den svenska skolan "är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar lärarrollen. När kunskapssynen kombinerades med marknadsreformer skapades incitament att konkurrera med annat än kunskaper". Även Tyler Cowen, professor på George Mason University, skriver om den aktuella studien av Henrekson och Wennström. På Facebook har Quillette-artikeln delats snart 1 500 gånger (19 sept. 2018).


2018-09-24

Alumninätverk för doktorander och assistenter

Ett alumninätverk för doktorander knutna till IFN och forskningsassistenter på institutet har hållit en första träff. Richard Öhrvall, IFN, som doktorerar i statsvetenskap vid Linköpings universitet, presenterade valresultatet och deltagarna diskuterade möjligheter och risker med det jämna valresultatet. Richard var på valdagen del av den grupp experter som i TV2 kommenterade valet ur lokala perspektiv. Träffen med alumninätverket som leds av Simon Ek, doktorand vid Uppsala universitet, inleddes med välkomnande ord av Magnus Henrekson och Lars Persson, IFN. Efter anförandet om 2018 års val fortsatte samtalet och nätverkandet under en middag på institutet. 


2018-09-28

"Vi måste dra ner på selektiva program"

Roger Svensson, IFN, deltog på fredagen i en panel som diskuterade Anders Gustafssons avhandling ”Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives”. Seminariet arrangerades av Ratio. "Vi måste dra ner på selektiva program", sa Roger Svensson. Han förespråkade ett underifrån-perspektiv, det vill säga att dagens finansiella stöd ersätts med generella skatteincitament för att fler ska kunna starta innovativa projekt i företag. "Eller ge skatteincitament för privatpersoner att investera i onoterade bolag, som i Storbritannien". 


2018-10-01

Diskussion om forskning på tidigt stadium

Akademiska seminarier hålls på IFN varje onsdag. Det är forskare från IFN eller andra institut och universitet som presenterar sina aktuella arbeten. Så kallade brown bag-seminarier arrangeras också. Här presenteras forskning på ett tidigare stadium. Detta är mer informella möten som hålls vid lunchtid. Namnet kommer av att deltagare brukar ta med sin egen lunch, ofta i en brun papperspåse (USA). På bilden ses Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som nyligen presenterade forskning från skolans värld på ett brown bag-seminarium.


2018-10-05

Assar Lindbeck-medalj till forskare i Lund

Under Nationalekonomiska föreningens konferens i nationalekonomi, som i år arrangeras av Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, har Assar Lindbeck-medaljen delats ut. Det var Magnus Henrekson, IFN, som överräckte utmärkelsen till Petter Lundborg, Lunds universitet. Assar Lindbeck själv var också närvarade på denna årliga konferens där en rad IFN-forskare deltar med att presentera och kommentera forskning.


2018-10-05

Blogginlägg: Digital vård ger samhällsvinster

Befolkningen vill ha mer vård och vem kan säga att detta är fel utan att förklara varför just dagens nivå är den rätta, undrar Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson, DI, i en blogg på Forum för Health Policy. De menar att i det perspektivet borde digital vård ses som en positiv innovation: "I den mån patienter väljer digital vård via ett videosamtal istället för att besöka en vårdcentral uppstår flera samhällsvinster. Patienter slipper besväret att resa, läkarens tid kan användas mer effektivt och smittorisken från ett fysiskt besök undviks."


2018-10-15

Lars Calmfors i ny rapport om lönebildning

Lars Calmfors presenterade på måndagen en rapport med titeln "Industrins lönenormering kan och bör reformeras", utgiven av 6F inom projektet Lönebildning för jämlikhet. Rapportens innehåll hade redan i förväg diskuterats i media av både facket och näringslivet. I rapporten förklarar Calmfors bland annat att "de senaste årens löneökningar tycks ha styrts mer av löneökningarna i våra konkurrent­länder än av det inhemska arbetsmarknadsläget."
 


2018-10-15

Assar Lindbeck publicerar ny forskning i topptidskrift

I oktobernumret av Journal of Political Economy publiceras en artikel av Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet, och Mats Persson, Stockholms universitet, ”Social Norms in Social Insurance”. Tidskriften är en av nationalekonomins fem topptidskrifter där det är utomordentligt svårt att bli publicerad. ”Att vid 88 års ålder publicera originalforskning i någon av dessa tidskrifter är helt unikt”, säger professor Magnus Henrekson, vd för IFN.  Den av nobelpristagarna i ekonomi som hittills varit äldst när hans forskning publicerades i en topp-5-tidskrift är Vernon Smith. Han var då 81 år gammal.


2018-10-18

Därför blir färre kvinnor vd och har lägre lön

Joacim Tåg, IFN, presenterade på onsdagen studien "Varför finns det så få kvinnor på toppositioner i näringslivet?" för forskare som arbetar med registerbaserad data. Det var Vetenskapsrådet som arrangerade en konferens  där registerdata hos svenska myndigheter presenteras, liksom vetenskapliga metoder och tillgängligt stöd för forskning. Tåg berättade att det är mindre sannolikt att kvinnor blir vd och får en hög lön. Och detta trots att kvinnor har högre utbildning.


2018-10-19

Digitalisering kan öka ekonomisk polarisering

"Digitalisering och välfärdsstaten" var ämnet för en presentation som Mårten Blix, IFN, höll för DNB Bank under Stockholm Open. Mårten Blix beskrev hur digitaliseringen kan stärka den ekonomiska polariseringen i samhället. Han avslutade med att ge perspektiv på Sveriges förmåga att sjösätta stora strukturreformer: Klarar Sverige av detta när det inte är akut kris? Det återstår att se, sa Blix och visade en jämförelse mellan 90-talet och i dag vad gäller möjligheter att reformera samhället.


2018-10-25

Nyheter om forskningen på IFN

IFN:s nyhetsbrev på svenska publiceras sju gånger per år. Syftet är att berätta om ny forskning och nya publikationer på institutet, forskarnas externa engagemang och när något nytt händer på personalfronten. I det senaste nyhetbrevet – nr 6/2018 – kan man bland annat läsa om två forskare som studerar klimat/miljö ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Här finns också en rad studier som accepterats för publicering i vetenskapliga tidskrifter.


2018-10-30

IFN-forskare har doktorerat i statsvetenskap

Richard Öhrvall, IFN, har doktorerat i statsvetenskap på Linköpings universitet. "Det är roligt att få presentera vad jag har ägnat en stor del av min tid åt de senaste åren."  I avhandlingen Growing into voting – Election turnout among young people and habit formation drar han slutsatsen att det inte är så viktigt för framtida valdeltagande om en ung person deltar i det första valet efter 18-årsdagen, vilket hävdats i tidigare forskning. Detta betyder att sänkt rösträttsålder troligen inte skulle ge ett högre valdeltagande, inte ens på längre sikt.


2018-11-06

Mördande konkurrens om vetenskaplig publicering

Det är helt annorlunda i dag mot när jag började min karriär, sa Magnus Henrekson, professor och vd för IFN, när han på måndagen höll ett Brown bag-seminarium. Han syftade på att antalet som doktorerar i nationalekonomi ökat mångfalt och att många unga forskare koncentrerar sitt arbete på att få artiklar publicerade i någon av de fem mest välansedda akademiska tidskrifterna, de så kallade topp-fem. Han varnade unga nationalekonomer för att satsa allt på sådan publicering eftersom chanserna är oerhört små.


2018-11-08

Delningsekonomin var del av 40-årsfest

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, var en av talarna när tankesmedjan Timbro firade 40 år på Moderna museet i Stockholm. Ämnet var den växande delningsekonomin. "Delningsekonomins storlek i ett land beror mest på internets snabbhet," förklarade Bergh som är en av forskarna bakom Sharing Economy Index (TSEI), en rapport över delningsekonomins globala storlek.


2018-11-12

Produktivitet är A och O för utvecklingen

Länder med lägre immateriella investeringar har lägre tillväxt, sa Henrik Jordahl på ett seminarium om rapporten "Tjänstesektorns produktivitet står stark" (Almega). På lång sikt finns inget så viktigt för ekonomin som hur produktiviteten utvecklas, påpekade Jordahl och Elisabeth Svantesson, ordförande för Riksdagens Finansutskott (M), som också deltog i seminariet, gladdes åt hans entusiasm för ökad produktivitet. "På längre sikt är kompetens det viktigaste för tillväxten. Och vi måste komma ihåg att kvalitet i utbildningen är avgörande" förklarade Henrik Jordahl.


2018-11-14

Spiltans grundare besökte IFN

Per Håkan Börjesson, grundare, vd och huvudägare i investmentbolaget Spiltan, besökte på måndagen IFN. Han gjorde det inom ramen för IFN:s serie med näringslivskontakter. Börjesson berättade hur allt började med familjeföretaget Börjessons Bil och en koncern där bl.a. Spiltans i dag ingår. Per Håkan Börjesson har skrivit böcker om Warren Buffetts strategier för att bygga upp sin förmögenhet. Han har även kallats för Sveriges svar på Buffett med tanke på att han vurmar för exempelvis långsiktiga investeringar. På IFN berättade Börjesson om sina investeringsstrategier och filosofin bakom Börjessons Bil och Spiltans uppbyggnad. Och forskarna hade många frågor.


2018-11-15

Ny podd om skatter

Konsumtionsskatter har historiskt dominerat de skatter vi betalar. Men det är inte frågan om dagens moms utan i första hand skatt på alkohol och socker. Det berättar Mikael Stenkula, IFN, i en podd som baseras på ett kapitel i Näringslivets Skattedelegations antologi Näringslivet och skattefrågorna: konkurrenskraft, legitimitet, välstånd. Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, leder samtalet.


2018-11-27

Vad vi inte vet om tjänstepensionen

Mikael Elinder, Uppsala universitet och affilierad till IFN, och Johannes Hagen, Jönköpings internationellla handelshögskola, presenterade på tisdagen rapporten Den komplexa tjänsterapporten (SNS). Spararna upplever tjänstepensionen som svår att förstå sig på, förklarade Elinder. Få är de som har mycket kunskap om denna del av pensionen. Var fjärde person vet inte ens om de har någon tjänstepension. I rapporten presenterar Elinder och Hagen sju idéer hur pensionssystemet kan förenklas, bland annat vill de att Minpension.se vidareutvecklas.


2018-11-29

Sverige har blivit rikare!

Nyligen arrangerades seminariet ”Offentliga samtal – vad händer när de rika blir rikare?" av Vetenskapsrådet och Institutet för Framtidsstudier. En av de medverkande var IFN-forskaren Daniel Waldenström som talade om svenska förmögenheters tillväxt och fördelning samt implikationerna för kapitalskattningen. Waldenström visade att nationalförmögenheten har ökat markant under senare decennier och att hela ökningen skett inom privat sektor. Han förklarade att på grund av osäkerheter i mikrodata "kan vi ännu inte kan uttala oss säkert om huruvida förmögenhetsojämlikheten har ökat i Sverige", men preliminära uppskattningar antyder att ingen större förändring skett".


2018-11-30

Globala skatter kan ge vinst

"Går det att bedriva en nationell skattepolitik i en global värld?" var ämnet för en presentation på SNS av Åsa Hanssons, Lunds universitet och affilierad till IFN. "Skattebasernas ökade rörlighet och skattekonkurrens gör det svårt att avvika uppåt i beskattning" sa Hansson och fortsatte: "Vinsterna är inte så stora av att koordinera skatter på EU-nivå utan det behöver ske på en global nivå". Hur EU påverkar svensk skattepolitik var den övergripande frågan som ställdes på seminariet. Förutom av Åsa Hansson presenterades skatteforskning av Mattias Dahlberg, professor finansrätt vid Uppsala universitet, och Katarina Nordblom, docent på Göteborgs universitet.


2018-11-30

IFN lanserar adventskalender

IFN lanserar adventskalendern "En siffra säger så mycket". Varje dag publiceras en fråga som forskningen ger svar på (i siffror). Kalendern läggs ut i sociala medier men finns även här på ifn.se. Vill du prenumerera på kalendern och få den via mejl? Anmäl dig i så fall här.


2018-12-05

IFN-seminarium direktsänds i SVT

Torsdag 6 december arrangerar IFN ett seminarium med titeln "Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden?" En bok med samma titel presenteras. Författare till boken är bland andra Lars Calmfors och per Skedinger, IFN. I seminariet deltar förutom Lars Calmfors, Pernilla Andersson Joona, Stockholms universitet, Tobias Baudin, Kommunal, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Jessica Polfjärd, (M) och Irene Wennemo, (S). Moderator är Cecilia Garme. Seminariet direktsänds i SVT med början kl 9.00.


2018-12-06

Ingen enstaka reform skapar nog med jobb

IFN arrangerade på torsdagen i samarbete med Dialogos förlag ett seminarium om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden?. Inför en fullsatt lokal med en kunnig publik utfrågades inledningsvis professor Lars Calmfors, som är en av författarna, av journalisten Cecilia Garme. Det är till stor del frågan om integrering av utrikesfödda som inte fungerar på den svenska arbetsmarknaden. "På alla nivåer är sysselsättningsgraden lägre för utrikesfödda", sa Calmfors. Han förklarade att det behövs fler enkla jobb som är lägre betalda.


2018-12-10

Operation digitalisering

ESO-rapporten Operation digitalisering av Mårten Blix, IFN, och Charlotta Lavay, Lunds universitet, presenterades på måndagen på ett seminarium. Forskarna skriver om erfarenheter från digitalisering i sjukvården och kräver en mer pragmatisk syn. I dag kan många via nätet och digitalisering bli mer välinformerade patienter, men det betyder inte att vården blir billigare för samhället, förklarade Mårten Blix. Han gav dock även exempel på motsatsen: en amerikansk  studie visar att välinformerade patienter är lättare att behandla och sänker kostnaden med 20 procent.
 


2018-12-11

Ny podd: Hur fler kan komma in på arbetsmarknaden

Professorerna Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, intervjuas om boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? (Dialogos 2018). De tar ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden och diskuterar bland annat utbildningens och  arbetsmarknadsprogrammens betydelse för om fler kan komma i arbete.
 


2018-12-14

Etnisk segregation har ökat, men det har även egenföretagande

”Den etniska segregationen i Sverige har ökat sedan 1990-talet men det har även andelen egenföretagare bland invandrare”, sa Mats Hammarstedt, Linnéuniversitet och affilierad till IFN, på seminariet Segregation och flyktinginvandrares företagande (SNS).Henrik Andersson, Uppsala Universitet, presenterade en studie om huruvida etnisk segregation bidrar till mer egenföretagande. Han finner i studien att de flyktingar som placerades i kommuner med en större andel egenföretagare från samma ursprungsland med större sannolikhet blev egenföretagare.


2018-12-17

Därför har vi ett glastak på arbetsmarknaden

Joacim Tåg, IFN, kommenterade på måndagen en presentation av Marianne Bertrand, professor på University of Chicago Booth School of Business på SNS. Bertrend presenterade forskning som förklarar varför kvinnor fortfarande är underrepresenterade i de högre inkomstskikten trots de framsteg som har gjorts på jämställdhetsområdet i övrigt. Joacim Tåg har tillsammans med Matti Keloharju och Samuli Knüpfer författat uppsatsen "What Prevents Female Executives from Reaching the Top?". De konstaterar att vare sig förmåga, kompetens eller utbildning kan förklara varför det är mindre sannolikt att kvinnor utnämns till vd och får en hög lön.


2018-12-18

Nydisputerad IFN-forskare

Malin Gardberg, IFN, har doktorerat i nationalekonomi vid Tinbergen Institute, Erasmus University Rotterdam i Nederländerna. I avhandlingen Financial Integration and Global Imbalances finner hon bland annat att utländsk privat skuldfinansiering leder till att ett lands växelkurs reagerar mycket kraftigare på osäkerhet på finansmarknaden, medan länder som förlitar sig mer på aktiefinansiering har en stabilare växelkurs. Malin Gardberg säger att hon är nöjd att “ha rott i land detta femåriga projekt”. På IFN har hon börjat arbeta med ny forskning om arbetsmarknaden.


Julkalender

Julkalender 2018200dpi.jpg


Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN-podden

Det svenska välfärdsexperimentet. I en ny bok sammanställer Mårten Blix och Henrik Jordahl forskningen om privatiserade välfärdstjänster. Boken lanserades vid ett webbinarium den 16e februari och den här podden är ett komplement till webbinariet. Här besvarar författarna ett urval av de många publikfrågor som kom in. 

 mikrofon

IFN-podden började sändas hösten 2013. Ambitionen är att årligen presentera 5–10 sändningar baserade på aktuell forskning inom nationalekonomi.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se