Aktuellt 2018

Forskare: sänk skatt på inkomst och höja den på kapital

2018-01-17


Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport som presenterades på ett seminarium på onsdagen. Övriga rapportförfattare är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet. Forskarna föreslår att skatt på arbete sänks men att skatt på kapital höjs. "Våra förslag förändrar inte det totala skattetrycket" sa Daniel Waldenström när rapporten presenterades på SNS.

I rapportens rekommendationer för policy skriver forskarna att "alla kapitalinkomster bör av likformighetsskäl beskattas med en och samma generella skattesats. Detta minskar risken för negativa samhällsekonomiska effekter till följd av snedvridning av investeringar, skattearbitrage och oförutsägbarhet." de föreslår en skattesats på 25 procent. Detta är något lägre än den generella skatten på kapitalinkomster som i nuläget är 30 procent, men något högre än skatten på exempelvis vinster från bostadsförsäljningar och utdelningar i fåmansbolag. Förändringen skulle i praktiken innebära att ISK och kapitalförsäkringar försvinner.

 

2018-01-17 SNS kjunkturrådsrapport2.jpg
Rapportförfattarna från vänster: Spencer Bastani, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet, Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och affilierad till IFN, och Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi,IFN och gästprofessor, Paris School of Economics.
 

Man bör inte övervärdera vad skatt på kapital inbringar till statskassan, förklarade Åsa Hansson:

– Kapitalbeskattningen utgör 10 procent av de totala skatterna som tas in.

Rapportförfattarna föreslår att arv- och gåvoskatt eventuellt återinförs och skriver att frågan bör utredas. Det samma gäller nya sparformer som underlättar och förenklar fondsparande. Samtidigt vill forskarna att en ny fastighetsskatt införs.

 

2018-01-17 SNS kjunkturrådsrapport3.jpg
Seminariet på SNS var fullsatt och frågorna var många från publiken.

 

– Fastighetsskatt älskas av ekonomer och hatas av folket, skämtade Daniel Waldenström på seminariet.

I rapporten förklarar forskarna att "fastigheter inte flyttar på sig när den beskattas, vilket skiljer den från nästan alla andra skattebaser och gör den till en samhällsekonomiskt effektiv skatt". Forskarna anser att alla fastigheter bör beskattas i relation till sitt marknadsvärde. De föreslår en skattesats på 1 procent av taxeringsvärdet, vilket är högre än dagens nivå.

I dag är skatteskillnaden mellan småhus och bostadsrätter oskälig och bör därför avskaffas, sa forskarna och visade en bild:

diagram.jpg
 

2018-01-17 SNS kjunkturrådsrapport4.jpg
Rapporten kommenterades av Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson hos Moderaterna, och Leif Jakobsson som är statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson. "M säger nej till arvsskatt" sa Svantesson och Jakobsson förklarade att regeringen inte har några planer i dag på att införa vare sig arvs- eller fastighetsskatt.

Se film från seminariet (SNS webbplats)

Läs rapporten

Läs inlägg om rapporten på DN Debatt

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se