Aktuellt 2018

Medborgarlön – en synnerligen dyr historia

2018-02-02


Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, är två av författarna till antologin Pengar för ingenting – essäer om medborgarlön (Timbro förlag 2018). "Välfärdstaten [...] bygger i teorin på att den som kan arbeta och försörja sig själv också ska göra det", skriver Bergh. Mårten Blix å sin sida har räknat på vad det skulle kosta att inför ett allmänt bidrag/lön.  "Om alla Sveriges ca 10 miljoner invånare skulle ges en månatlig basinkomst på 12 000 kronor efter skatt innebär detta [...] 33 av BNP, vilket kan jämföras med att de totala offentliga utgifterna uppgick till ca 50 procent av BNP 2016."

Bergh använder medborgarlönsdiskussionen som utgångpunkt för ett resonemang om reformer av välfärdsystemet. Även Blix skriver om behovet av att reformera välfärdsstaten.

Läs mer

I en krönika på ledarsidan i UNT skriver Sebastian Sundel om medborgarlön och Pengar för ingenting. Han citerar Mårten Blix som förklarar att man får "räknar med att det skulle kosta staten 525 miljarder kronor att ersätta befintliga trygghetssystem med medborgarlön". Sundel skriver att det "allvarligaste problemet med att ersätta dagens trygghetssystem med medborgarlön är dock att principerna för den generella välfärdspolitiken skulle utmanas i grunden".

Läs artikeln

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se