Aktuellt 2018

Nya butiker gynnar konsumenter i stora kommuner

2018-02-21


Trots att tjänsteföretag växer snabbt och dominerar moderna ekonomier saknas kunskap om deras produktivitet. I en artikel i senaster numret av Ekonomisk Debatt presenterar Matilda Orth, IFN, och Florin Maican, affilierad till IFN, nya metoder för att analysera produktivitet i tjänsteföretag där investeringar i ny teknik är centrala. De har undersökt i vilken omfattning stormarknadsetableringar respektive graden av regleringar av nya butiker påverkar befintliga butikers produktivitet och nedläggning samt utbudet för konsumenterna. De finner bland annat att konsumenterna i stora kommuner vinner på att det öppnas nya butiker.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se