Aktuellt 2018

Citeringar som mått för forskning

2018-03-02


Kvantitativa citeringsmått används sedan länge för att mäta forskningsproduktion samt för att rangordna forskare, institutioner och tidskrifter. Men vad betyder valet av citeringsmått för jämförelser av forskare i nationalekonomi? Simon Ek och Magnus Henrekson, IFN, har  analyserat citeringar på bl.a. Google Scholar för alla forskare med anknytning till IFN. Forskarna kommer fram till att citeringsmått inte kan ersätta kvalitativa utvärderingar men att de bidrar med viktig information om en forskares kompetens och meriter. 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se