Aktuellt 2018

Är rikedom och fattigdom självförstärkande spiraler?

2018-03-20


Två forskare som är affilierade till IFN, Erik Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, och David Cesarini, New York University, har tillsammans med Robert Östling, Stockholms universitet, tilldelats medel från Ragnar Söderbergs Stiftelse för forskningsprojektet "Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer". Detta är ett av två aktuella Ragnar Söderbergprojekt i ekonomi.

Rikedom kan fungera som en självförstärkande god spiral: rikedom kan leda till bättre hälsa, högre utbildning och högre finansiell avkastning, vilket i sig är viktiga förutsättningar för ekonomisk framgång. Men det är även tänkbart att fattigdom kan leda till motsvarande onda spirale. I Erik Lindqvists, David Cesarinis och Östlings projekt ska självförstärkande förmögenhetsbildningsprocesser studeras empiriskt. 

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se