Aktuellt 2018

Tror du att tillsvidareanställningar försvunnit, då tror du fel

2018-03-22

Per Skedinger, IFN och ledamot av AER, presenterade rådets sista rapport på ett seminarium.

Det är en utbredd uppfattning att tillsvidare anställningar, hos en arbetsgivare med kollektivavtal, håller på att försvinna och ersättas av andra anställningsformer (atypiska anställningar) som visstidsanställning och bemanningsjobb. Men detta stämmer inte överens med verkligheten, förklarade Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER. Arbetsmarknadsekonomiska rådet pekar på detta faktum i sin sista rapport – Olika vägar till jobb – som presenterades på torsdagen. "Atypiska anställningar har ökat med ett par blygsamma procent under de senaste tio åren", sa Per Skedinger, IFN och ledamot av AER.

Lars Calmfors.jpg
Lars Calmfors, IFN och AER:s ordförande, inledde rådets presentation av den sista rapporten – Olika vägar till jobb.

 

AER har studerat huruvida visstidsanställningar är en språngbräda eller återvändsgränd för utrikes födda. Rådet förklarar att visstidsanställningar överlag fungerar som språngbrädor till tillsvidareanställningar om man jämför med att i stället vara arbetslös.

– Enligt våra resultat tycks språngbrädesfunktionen dessutom i högre grad gälla för utomeuropeiskt födda för nästan samtliga former av visstidsanställningar, sa Per Skedinger.

Bemanningsbranschen har ökat i omfattning under det senaste decenniet. Men den står fortfarande bara för en liten del av sysselsättningen: i november 2015 arbetade drygt 1,5 procent av alla sysselsatta för ett bemanningsföretag. "Branschens storlek och den uppmärksamhet som den fått i den offentliga debatten står därför inte i proportion till varandra" skriver AER. Rådet slår fast att anställda i bemanningsbranchen tjänar i genomsnitt 6procent mindre än reguljärt anställda.

 

Simon och Per2.jpg
Simon Ek (till vänster) och Per Skedinger presenterade olika delar av AER:s femte och sista rapport – Olika vägar till jobb.

 

Hur det går senare för de som anställs på lågkvalificerade jobb är ytterligare en fråga AER studerat. Som lågkvalificerade jobb räknas bland andra städare, viss restaurangpersonal och tidningbud. 

– Åtta år efter den lågkvalificerade anställningen hade 43 procent gått över till mer kvalificerade jobb och 37 procent var kvar i en lågkvalificerad anställning. Vi ser att de flesta rör sig långsamt uppåt på lönetrappan och man rör sig inte sökskilt långt, sa Simon Ek, sekreterare i AER.

 

Calmfors och Spector.jpg
Susanne Spector, Nordea, var en av kommentatorerna till AER:s rapport. Övriga som kommenterade var Torbjörn Hållö, LO, och Anders Forslund, IFAU.

 

Läs om rapporten och ladda ner den

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se