Aktuellt 2018

Behöver välfärdsföretagen regleras bättre?

2018-03-28

Henrik Jordahl, IFN, har skrivit om "Cherry picking i värlfärdsföretag" som ingår i Fores Policy Brief 2018:5.

På tisdagen presenterade tankesmedjan Fores rapporten "Istället för vinstförbud – bättre reglering av välfärdsföretag". Henrik Jordahl, IFN, och Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är två av författarna som även deltog vid lanseringen. Henrik Jordahl har studerat huruvida företag i välfärdssektorn "plockar russinen i kakan", exempelvis accepterar elever utan problem eller patienter med enklare sjukdomsbild. "Befintliga svenska studier tyder inte på att russinplockning är något stort problem inom välfärdssektorn" sa Jordahl. Det är till stor del boendesegregationen som driver segregation i skolorna, förklarade Karin Edmark. Hon föreslog bland annat att skolpengen kan viktas efter elevernas socioekonomiska bakgrund.

2018-03-28 Fores Jordahl3.jpg
Karin Edmark har skrivit om "Hur bemöter vi den ökade skolsegregationen?". Här i samtal med Andreas Bergström, Fores.

 

2018-03-28 Fores Jordahl1.jpgDe fem författarna till Fores Policy brief 2018:5 (ses från vänster) Jörgen Hettne, docent vid institutionen för handelsrätt, Lunds universitet, Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi IFN, Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, Lina Maria Ellegård, fil.dr, forskare i nationalekonomi vid Lunds universitet, Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet, Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet och affilierad till IFN, och moderator Andreas Bergström, Fores.

Läs rapporten

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se