Aktuellt 2018

"Det råder inte brist på venture capital"

2018-03-30


I Ekonomisk Debatt 2018/2, återfinns tre artiklar av forskare vid eller affilierade till IFN. Först ut är Roger Svensson med debattartikeln ”En flodvåg av offentligt venture capital”. Svensson diskuterar och problematiserar det faktum att det tillkommer en rad nya offentliga fonder trots att det redan finns statlig venture capital att tillgå. I artikeln tar Roger Svensson upp vad som behöver göras för att uppnå effektivitet."

Roger Svensson skriver:

"Trots att över hälften av offentligt venture capital (vc) i Sverige legat vilande under lång tid,utökades kapitalstocken nyligen med 2,5 mdkr, delvis finansierat av EU. Tillväxtverkets beräkningar som skulle motivera stödet är under all kritik. Under perioden 2015−20 kommer det att finnas närmare 10 mdkr i offentligt vc som står vid sidlinjen. Risken är hög att mycket offentligt kapital kommer att få jaga projekt med allt sämre potential. Dessutom riskerar det offentliga kapitalet att tränga undan en hel del privat kapital med tanke på att de privata vc-investeringarna är på en till två mdkr per år.

Läs artikeln

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se