Aktuellt 2018

Ny studie – invandringslandet är betydligt viktigare än ursprungslandet

2018-04-05


Europa har många invandrare från olika länder. En grupp forskare på IFN har studerat hur tillfredsställda dessa är med livet. 26 000 första generationens invandrare och 5 000 andra generationens invandrare i 30 europeiska länder har deltagit i studien. Det visar sig att den genomsnittliga livstillfredsställelsen i det nya landet spelar avsevärt större roll än den i ursprungslandet: Den skattade effekten är mer än tre gånger så stor för första generationens invandrare och mer än sex gånger så stor för den andra generationens invandrare. "Även om bakgrunden nästan alltid spelar viss roll, är tillvaron i det nya landet betydligt viktigare," förklarar forskarna avslutningsvis.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se