Aktuellt 2018

Fri spädbarnsvård på 1930-talet gav positiva effekter, även långt senare

2018-04-18


SNS presenterade på onsdagen en rapport författad av Therese Nilsson, IFN och Lunds universitet, och Martin Karlsson, University of Duiburg-Essen. Forskarna har studerat införandet av fri spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Deras forskning visar att spädbarnsvården minskade risken för spädbarnsdöd med 24 procent. Det var särskilt barn till ensamstående mödrar och barn i familjer som tidigare mist ett barn före ett års ålder som gynnades av vården.

Även på lång sikt var effekterna positiva: barnens läs- och skrivfärdigheter förbättrades, framförallt högpresterande flickor påverkades positivt. I vuxen ålder ökade också kvinnornas sysselsättning och inkomster. Försöket ledde även till ökad livslängd bland både män och kvinnor. Resultaten har potential att påverka hälsoprioriteringar i världens utvecklingsländer.

Läs SNS Analys nr 49; "Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se