Aktuellt 2018

Stort intresse för forskning om turordning enligt LAS

2018-05-03

Från vänster ses Mikael Sandström, Carin Ulander-Wänman, Martin Ådahl, Per Skedinger och Thomas Carlén. Foto: Kajsa Kax.

På torsdagen arrangerade IFN ett välbesökt seminarium om forskning kring turordningsreglerna inom LAS. Per Skedinger och Martin Olsson, IFN, presenterade en rapport och det har även publicerats en artikel i samma ämne i Ekonomisk Debatt. De konstaterade bland annat att det så kallade tvåundantaget ökar personalomsättningen, fungerar som tillväxtbarriär, ökar produktiviteten och minskar frånvaron i de aktuella företagen med max 10 anställda. I en efterföljande panel ingick Per Skedinger, IFN, Carin Ulander-Wänman, Umeå universitet, Mikael Sandström, TCO, Thomas Carlén, LO, och Martin Ådahl, Centerpartiet. Willy Silberstein var moderator.

 

IFN turordningsdebatt-4 (2).jpg
Carin Ulander-Wänman förespråkade att facket och arbetsgivarna hittar ett system för systematisk kompetensutveckling. Foto: Kajsa Kax.

Per Skedinger, IFN, förklarade på seminariet, som hölls på IVA, att samtliga borgerliga riksdagspartier vill ändra så att turordningreglerna blir mindre restriktiva. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att reglerna ska förbli de samma medan Vänsterpartiet vill göra turordningsreglerna mer restriktiva. Martin Olsson, IFN, förklarade i sin presentation av forskningen att turordningsreglerna påverkar anställdas sjukfrånvaro och uttag av vab (vård av sjukt barn). I det senare fallet så tar papporna ut färre dagar medan mammornas frånvaro förblir den samma.

 

IFN turordningsdebatt-5 (2).jpg
Seminariet var välbesökt och frågorna från publiken många. Foto: Kajsa Kax.

Mikael Sandström , chefsekonom TCO, ansåg att frågan om turordningsregler och LAS är allt för komplicerade för att tas upp i en valrörelse då "politiker pratar sig in i hörnor".

– Jag skulle vilja veta vad ni tror om framtidens arbetsmarknad. Om jobb som inte kommer att finnas och nya jobb som vi inte känner till i dag, sa Michael Treschow, IFN:s styrelseordförande, när publiken släpptes in i samtalet.

– Inga jobb kommer att förbli de samma som de var igår, sa Mikael Sandström, TCO.

Han menade vi måste bli bättre på fortbildning och utbildning för att byta arbetsuppgifter.  Thomas Carlén, LO, sa att den tudelade arbetsmarknaden sannolikt kommer att finnas kvar i framtiden och att tryggheten för de visstidsanställda är rätt sätt att tackla problemet.

Presentationer av Martin Olsson och Per Skedinger

Twitter #ifnarbetsmarknad

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se