Aktuellt 2018

Kritik av rapporter om skolan

2018-05-08


Henrik Jordahl, IFN, kommenterade på tisdagen två rapporter från Skolverket – "Från gymnasieskola till högskola" och "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor" – på ett seminarium arrangerat av Friskolornas riksförbund. Han påpekade att Skolverket generellt bör ägna större intresse åt att mäta kvalitet i skolor och hänvisade till att elevsammansättningen förklarar en allt mindre del av variationen mellan skolor (bild 9 i presentationen nedan). "Kanske är förklaringen skillnader i skolkvalitet", sa Jordahl.

De två aktuella rapporterna har enligt Friskolornas riksförbund snabbt blivit ammunition i skoldebatten: "Inte minst passade kritiker till skolvalet och fristående skolor på att paketera resultaten för att passa deras politiska budskap."

Henrik Jordahl är kritisk både till urval och analys i rapporten "Från gymnasieskola till högskola". 

– Rapportens analys är inte helt trovärdig eftersom den jämför studenter på olika utbildningar vid olika lärosäten. Men vi vet att utbildningar är olika svåra. Sedan har man  räknat bort de elever som avbryter sin högskoleutbildning under första terminen, första året. Men det finns argument för att de borde räknas med. Avhopp kan vara ett tecken på att utbildningen är för svår.

Henrik Jordahl gav även synpunkter på rapporten "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor”. Här handlade kommentarerna mest om tolkningen av de samband som presenteras i rapporten.

– I rapporten skattas en så kallad skolnivåeffekt, det vill säga hur en elevs betygsresultat påverkas av den socioekonomiska bakgrunden hos andra elever på skolan. Men det är svårt att tolka sådana samband kausalt. Det kan vara kamrateffekter, utelämnade variabler eller skolkvalitet som påverkar.

Läs Henrik Jordahl presentation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se