Aktuellt 2018

Forskare prisad för nya rön om nätverks betydelse för entreprenörer

2018-05-14

Från vänster ses Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Olav Sorenson vinnare av Global Award 2018, Karin S Thorburn, Norwegian School of Economics, Johan Eklund, Entreprenörskapsforum och Magnus Henrekson, IFN.

På måndagen mottog Olav Sorenson, professor på Yale School of Management, Global Award for Entrepreneurship Research 2018 från Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Sorenson tilldelades priset för att ha ökat förståelsen för hur entreprenörskap kopplas till sociala nätverk och till den ekonomisk-geografiska miljön där entreprenören verkar. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskaps-forskning med en prissumma på 100 000 euro.

Sorenson föreläser3.jpg
Olav Sorensons prisföreläsning hade titeln "Social Networks and the Geography".

 

Olav Sorensons forskning understryker betydelsen av sociala nätverk. Pengar, idéer, information, influenser och kunskap är inte fritt tillgängliga för alla individer och organisationer, utan förmedlas via sociala nätverk. Nätverk som ofta är lokalt anknutna. Detta innebär att framgångsrikt entreprenörskap ofta sker i geografiska kluster inom sociala nätverk mellan entreprenörer, riskkapitalister och andra aktörer.

Olav Sorensons forskning kan kan dels upp på tre områden: 1) entreprenörskapets geografi, 2) socialt kapital och entreprenörskap, och 3) utvecklingen av lärande och innovation. Priskommittén menar att hans bidrag har:
 

  • Lett till helt nya insikter inklusive begreppet home field advantage som förklarar lokaliseringsmönster för nya och unga företag. Han har visat att entreprenörer som driver företag på hemmaplan ofta lyckas bättre.
     
  • Pekat på att det finns skäl att koppla upp entreprenörer ute i landet till det ekosystem av aktörer, nätverk och aktiviteter som finns i städerna och att uppmuntra kontaktytor mellan entreprenörer i städer och på landsbygden.
     
  • Ökat insikten om att det inte bara är ekonomiska faktorer som är avgörande för att entreprenörskap ska blomstra – geografiska och sociala aspekter är också väsentliga.

 

Panel.jpg
I prisceremonin ingick även en paneldiskussion med (från vänster) Karin S Thorburn, professor Norwegian School of Economics, Magnus Henrekson, professor IFN, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Olav Sorensson, professor Yale school of management, och Johan Eklund, professor Entreprenörskapsforum.

Global Award for Entrepreneurship Research delades ut vid en prisceremoni på Grand Hôtel i Stockholm. För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

I vimlet.jpg
Pristagaren Olav Sorensom i vimlet efter prisutdelningen tillsammans med Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se