Aktuellt 2018

En skola med "tough love"

2018-05-15

Henrik Jordahl i talarstolen. Vid bordet Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan (IES) och Hans Bergström, PJ Anders Linder, Axess, och Torkel Klingberg, Karolinska Institutet.

Internationella Engelska Skolan grundades av Barbara Bergström för 25 år sedan. På tisdagen firades detta med lanseringen av boken Tough Love. Internationella Engelska Skolan - de första 25 åren av Hans och Barbara Bergström. I boken berättas historien om hur Engelska Skolan har växt till ett företag med 36 skolor, 26 000 elever och en omsättning på 2,5 miljarder kronor. Boken kommenterades av Henrik Jordahl, IFN, Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum och KTH, samt Torkel Klingberg, Karolinska Institutet. Samtalsledare var PJ Anders Linder, Axess Magasin.

Henrik Jordahl presenterade sin forskning om styrning och ledning i skolor. "Friskolor utmärker sig," sa han och förklarade att dessa har bättre styrning och ledning är offentliga skolor. Forskningen visar att bättre styrning och ledning i högre grad är kopplad till bättre elevprestationer än lärarkvalitet, resurser i skolan och klasstorlek.

Läs Henrik Jordahl presentation

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se