Aktuellt 2018

Samtal om entreprenörskap när EU-projekt avslutades

2018-05-28

Magnus Henrekson inledde och ledde ett samtal i Bryssel om ”Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society – a policy perspective”.

Sju steg föreslår forskarna inom det tvärvetenskapliga projektet Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society (Fires), där IFN ingår, för att fler ska våga ta steget att bli entreprenörer och därmed öka tillväxt i Europa. Forskarna inom Fires presenterade på torsdagen, för EU-kommissionen, sina forskningsresultat och en verktygslåda som arbetats fram under tre år. På fredagen hölls en avslutande publik konferens i Bryssel där forskare, organisationer och företagare deltog. Projektet består av nio forskningsinstitutioner i lika många länder.

Mark Sanders.jpg
Mark Sander, har varit forskningsledare i Fires. Han är till vardags Associate Professor på Utrecht University School of Economics.

 

Fires-forskarna har arbetat fram ett index (The regional Entrepreneurship and development index, Redi) för att avgöra var på den entreprenöriella skalan ett land eller region befinner sig. Just skillnaderna mellan olika delar av Europa, vad gäller exempelvis institutioner som underlättar för entreprenörskap, och att det finns olika recept för olika delar av Europa för att främja entreprenörskap, framkom gång på gång under den avslutande konferensen i Bryssel.

Magnus Henrekson, IFN, ledde en av fredagens två scensamtal. Rubriken var ”Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society – a policy perspective”.

– Den som vill förbättra företagsklimatet kan inte bara se till bolagsskatten. Entreprenörerna och deras incitament måste identifieras. Och det räcker inte att ta hänsyn till entreprenörerna. Man måste också ta med i beräkningen alla de som ska anställas, finansiärer med flera. Detta är en komplex och en politiskt svår fråga, sa Magnus Henrekson och fick medhåll av bland andra Stefan Raes, Nederländernas EU-representation, som kallade entreprenörsfrågan ”en mardröm för politiker”. Han hoppades att forskarna ska kunna hjälpa till att tydliggöra och reda ut komplexiteten för politikerna.

Magnus Henrekson gav fler exempel på reformer som skulle gynna entreprenörskap, bland annat att pensionsfonder ska kunna användas för finansiering i entreprenörsföretag och att sociala rättigheter bör följa individen och inte vara knutna till ett visst företag (flexucurity).

 

Panel.jpg
I panelen ses från vänster: Magnus Henrekson, IFN, Bert Kuby, Europeiska regionkommittén, Stephan Raes, Nederländernas EU-representation, Ulla Engelmann, Eu-kommsissionen, och Jonathan Potter, OECD.

 

Bert Kuby, Europeiska regionkommittén (ReK) som är ett rådgivande organ inom EU gav Firesprojektet och Redi-index bra betyg.

- Det är utmärkt att forskningen pekar på att alla inte passa in i en och samma mall.

Han påpekade att det är viktigt för tillväxten att inte bara studera nya företag utan även de något äldre som vill och kan växa. Jonathan Potter, OECD, som förklarade att ”Fires är ett utmärkt projekt”, höll med Kuby om att forskningen bör handla om mer än helt nya företag. Han föreslog att forskarna arbetar vidare och får feedback på sina förslag från regionerna inom EU.

Ulla Engelmann, chef för EU-kommissionens direktorat Clusters and Entrepreneurship förklarade att Kommissionen i beslutsprocesser ofta har för mycket, inte för lite information. Hon påpekade att forskarna behöver bli bättre på att nå politiker med sina forskningsresultat.  

– Det är viktigt att forskningen används efter att den presenterats. Inom Fires tycker jag att det är särskilt intressant att ni tittar på historien bakom och rötterna till att länder och regioner är mer eller mindre entreprenöriella.

Ulla Engelmann berättade att i Europa är färre än 30 procent av alla entreprenörer kvinnor:

– Vi försöker förstå varför och studerar bland annat kvinnors tillgång på kapital. Och vi stöttar ett nätverk av affärsänglar som bidrar till kvinnliga entreprenörer.

 

Avslutning.jpg
Maarit Nyman är chef för en avdelning inom EU:s direktorat Grow, som bland annat arbetar med SME.

 

Hur kopplas Fires olika förslag till EU kommissionens arbete?

Om detta talade Maarit Nyman, chef för en avdelning inom EU:s direktorat Grow, som bland annat arbetar med SME. Nyman avslutade konferensen med ett anförande där hon berättade om Cosme (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).

Cosme ska förbättra tillgången till kapital, stödja små och medelstora företags internationalisering och tillträde till marknader, främja konkurrens och ett företagsvänligt klimat.

– Cosme arbetar exempelvis med den Europeiska Investeringsfonden och med nätverk som förklarar för företagare vad olika EU-lagar betyder för dem.

Flera av talarna på konferensen efterfrågade en fortsättning på Firesprojektet. Beslut är fattat om flera spinn-offs, främst rapporter och böcker med bland andra IFN-forskarna Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula som författare.

Läs mer på Fires webbplats

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se