Aktuellt 2018

Lovordad rapport om globaliseringen

2018-06-05

Fredrik Sjöholm, till vänster, och Fredrik Heyman.

Rapporten Globalisering och svensk arbetsmarknad (SNS 2018) författad av Fredrik Heyman, IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, presenterades på tisdagen på ett seminarium. Lovorden var många från de som kommenterade rapporten. "Jag tar med mig den positiva grundtonen om globalisering och den tekniska utvecklingen," sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S). Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, tackade för en bra rapport. Även Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco och SKF, välkomnade rapporten: "Globaliseringen har oförtjänt fått klä skott för olika problem i samhället".

Ylva Johansson.jpg
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tyckte att det är intressant att matchningen, enligt rapporten, fungerar förhållandevis väl.

 

– I stort sett har globaliseringen varit positiv för svensk arbetsmarknad och lönerna har höjts för de flesta. Bäst har löneutvecklingen varit för högkvalificerad arbetskraft och det gör att lönespridningen ökar, sa Fredrik Heyman om rapporten och fortsatte:

– Vi ser en ökad jobbpolarisering i så måtto att jobben med höga kvalifikationer och låglönejobben ökar medan de i mitten blir färre.

Rapporten visar:

  • förbättrad matchning mellan arbetstagare och företag, det gäller särskilt industrier där svensk export är relativt hög

  • att multinationationella företag står sig bättre än företag som enbart verkar på den lokala marknaden

  • minskat antal rutinartade jobb, det gäller både låglönejobb som vissa kontorsarbeten och kassapersonal och jobb högre upp i lönefördelningen, såsom vissa inköps- och mäklaryrken.

En annan effekt av den pågående globaliseringen men även den tekniska utvecklingen, som forskningen visar, är att liknande arbetskraft har olika lön i olika företag. Multinationella företag och företag som exporterar har fler kvalificerade bland sina anställda och högre löner.  Andelen mindre kvalificerade av de anställda är 40 procent i multinationella företag, 50 procent i exporterande företag och 70 procent i de svenska företag som enbart verkar på hemmamarknaden.

Fredrik Sjöholm sa att visst har lönespridningen ökat med globaliseringen men att mycket kan göras för att balansera för- och nackdelar.

– Globaliseringen svarar för cirka 30 procent av lönespridningen, sa han och förklarade att svenska anställda är bra betalda jämfört med de flesta andra länder.

Sjöholm ställde den retoriska frågan varför svenska arbetstagare är bättre betalda och vad som kan göras för att den positiva utvecklingen i Sverige inte ska gå förlorad?

– Kapitalet kan enkelt flyttas från ett land till ett annat. Och tekniken kan användas överallt. Men det samma gäller inte för välutbildade anställda. Här har staten en av sina absolut viktigaste uppgifter att fylla: bra utbildning.

– Kom ihåg att svenska arbetstagare inte kommer att ha högre löner även i fortsättningen om de inte är bättre än kinesiska arbetstagare, varnade Sjöholm.

 

Panel.jpg
Från höger ses: Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, Hans Stråberg, styrelseordförande i Atlas Copco och SKF, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO, Mats Persson, Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson, Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt moderatorn Mikael Witterblad som är chef SNS forskningsprogram.

 

Forskarna och kommentatorerna var överens om att Sverige bör fortsätta verka för en global öppenhet och handel men då krävs det nationella satsningar på utbildning på alla nivåer. Ylva Johansson talade om större reformer för att stärka kompetensutvecklingen. Hon förklarade att individen måste ta sitt ansvar och att "lösningen ligger närmare företag och branscher".

Mats Persson (L) sa att för att klara den internationella konkurrensen måste Sverige skapa bättre ekonomiska förutsättningar för företagande än våra konkurrenter. Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, ansåg att globaliseringen är något positivt. Hon, liksom forskarna och övriga kommentatorer, pekade på svagheter i den svenska utbildning som behöver åtgärdas – 17 procent av eleverna klarar inte av grundskolan och 40 procent klarar inte av gymnasiet inom avsedd tid. Hans Stråberg, ordförande för Atlas Copco och SKF, ansåg att Sverige har underliggande konkurrensproblem:

– Den svaga valutan innebär att vi får en jättesmäll när konjunkturen vänder. I detta läge föreslår regeringen skattehöjningar. det fungerar inte.

Läs rapporten

Läs debattartikel i SvD om rapporten

Seminariet sändes i SVT 2 fredag den 8 juni kl 12.30.

 

I övriga media:

2018-06-06 Dagens Nyheter

Forskare: Globalisering har gynnat svenska löntagare

i en krönika på DN Ekonomi skriver Johan Schück om en ny rapport författad av Fredrik Heyman IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN. DN citerar: "Globaliseringen har gynnat svenska löntagare. Den har bidragit till högre löner och förbättrad matchning på arbetsmarknaden, säger Fredrik Sjöholm." "Multinationella företag och exportföretag, som har fördel av globaliseringen, ger fler kvalificerade och högbetalda jobb, framhåller Fredrik Heyman."

2018-06-05 Kvalitetsmagasinet

Globalisering positivt för svensk arbetsmarknad

KvalitetsMagasinet skriver om en rapport författad av Fredrik Heyman, IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN. I en nyhetstext hänvisas till att "den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner, inte minst högkvalificerad personal i multinationella företag. Samtidigt leder globaliseringen till minskad efterfrågan på rutinjobb och medelinkomstjobb."

2018-06-05 Statskoll.se

Globaliseringen ger högre löner

Statskoll.se skriver om en rapport författad av Fredrik Heyman, IFN, och Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN: "Den svenska arbetsmarknaden har överlag vunnit på globaliseringen. Arbetskraften har blivit mer kvalificerad och de flesta arbetstagare har fått högre löner".

2018-06-05 Direkt/Dagens Industri med flera

Ekonomer: Globaliseringen har lyft svenska löner

Dagens Industri publicerar en text av nyhetsbyrån Direkt: "Globaliseringen, som ökat kraftigt de senaste decennierna, har lett till ökade löner i Sverige och även en ökad jobbpolarisering. Efterfrågan på högutbildad och välbetald arbetskraft har ökat, liksom på låglönejobb, medan efterfrågan minskat i mitten av inkomstskalan, särskilt för rutinartade arbeten som också påverkas av automatisering, exempelvis i industrin. Det visar en SNS-rapport skriven av nationalekonomerna Fredrik Heyman [ifn] och Fredrik Sjöholm [Lunds universitet och affilierad till IFN]."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se