Aktuellt 2018

Ägarskatterna behöver reformeras

2018-06-07

I panelen (från vänster): Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning, Magnus Henrekson, IFN, Lotta Engzell Larsson, ledarskribent Dagens Industri, och Herik von Sydow, omvärldsstrateg Carnegie och tidigare ordförande för Skatteutskottet.

Magnus Henrekson, IFN, deltog på torsdagen i en panel som diskuterade svenska ägarskatter. "Det var totalt kaos för elva år sedan i form av snedvridningar i hur människor agerade för att undvika förmögenhetsskatten. Vi skulle få samma effekt i dag ifall den återinfördes", sa Henrekson. Den tyske forskaren Florian Neumeier, Ifo, presenterade inledningsvis en studie som visade att det i utvecklade länder inte finns något samband mellan minskad ojämlikhet och ökad tillväxt. Även Svenskt Näringsliv, som arrangerade seminariet, presenterade en rapport där en av slutsatserna är att "skattesatsen på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från dagens nominella 30 procent till 20 procent.".

Magnus Henrekson förklarade på seminariet att det centrala inom skattepolitiken är att skapa en jämn spelplan för såväl stora som små företag, samtidigt måste skatterna vara ungefär de samma för de som redan har en förmögenhet och de entreprenörer som arbetar i sitt eget mindre bolag. Så är det inte i dag, sa Magnus Henrekson.

Svenskt Näringsliv presenterade en studie som visar att svenska ägarskatter är höga i en internationell jämförelse. "Det hämmar viljan hos entreprenörer att satsa och investera. En färsk kartläggning landar bland annat i slutsatsen att skatten på kapitalvinster och utdelningar bör sänkas från 30 till 20 procent, " anser SN.
 

 

2018-06-07 M Henrekson på SN+2.jpg
Florian Neumeier, forskningssinstitutet ifo i München, presenterade en studie som visar att återinförd förmögenhetsskatt kan leda till att tillväxten mattas av, liksom investeringar och sysselsättning.

 

Läs studien "Why the IMF and OECD are Wrong about Inequality and Growth" av Clemens Fuest, Florian Neumeier och Daniel Stöhlker

Läs Svenskt Näringslivs rapport "En internationell kartläggning och analys av ägarskatter"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se