Aktuellt 2018

En lyckosam fyrklöver

2018-06-21

Från vänster ses Charlotta Olofsson, Simon Ek, Nicklas Nordfors och Victor Ahlqvist.

Tre av IFN:s forskningsassistenter har hösten 2018 antagits till doktorandutbildning på olika högskolor i landet. Den fjärde assistenten ska fortsätta sin karriär som analytiker och konsult på företaget Copenhagen Economics. Samtliga säger att tiden på IFN givit en bra inblick i arbetet som forskare och vad som krävs för att lyckas.  

Charlotta Olofsson kommer ursprungligen från Åland. Hon har en masterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet, där hon skrev sin uppsats om sambandet mellan immigration och internationell handel. Under studietiden praktiserade hon på bland annat Finansdepartementet. Charlotta har antagits till doktorandstudier inom nationalekonomi på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon vill studera frågor relaterade till företag och arbetsmarknaden. Vad är det viktigaste du lärt dig på IFN?

– Jag har arbetat mycket med svensk registerdata och lärt mig mycket om programmering och behandling av stora mängder data, förklarar Charlotta.

Hon säger att på IFN har hon fått en övergripande bild av vad forskning är och arbetsprocessen.

– Dessutom har presentationerna av forskning i IFN:s seminarieserie givit input från olika forskningsfält och olika forskningsmetoder. Det har varit bra.

Simon Ek tog sin masterexamen våren 2016 vid Uppsala universitet. Uppsatsen handlade om effekten av lägsta-lönehöjningar på löneutveckling, arbetade timmar och separationer inom den svenska hotell- och restaurangbranschen. Simon återvänder nu till Uppsala universitet där han antagits till doktorandutbildning i nationalekonomi.

Vad vill han studera?

– Arbetsmarknad och lönebildning, svarar han utan att blinka.

Det är frågor som ligger nära det arbete som han utförde som sekreterare för det numera nedlagda Arbetsmarknadsekonomiska rådet (AER). Ett jobb som han fick efter att ha varit forskningsassistent på IFN. 

Vad har han lärt sig på IFN och AER?

– Jag har insett betydelsen av att de finns personer som oberoende studerar värdeladdade frågor där det behövs mer fakta.

Han säger att ett bra exempel på en sådan forskare är Henrik Jordahl som studerar tjänstesektorn i allmänhet och vinstdrivande företag i denna sektor i synnerhet.

– Och så har jag insett betydelsen av att arbeta länge med en och samma fråga för att allt ska bli rätt: the devil is in the details, så att säga.

Victor Ahlqvist är från Hässelby och har en masterexamen i nationalekonomi från Lunds universitet, med inriktningen tillämpad mikroekonometri och policyutvärdering. Han har förutom att vara forskningsassistent på IFN tidigare arbetat som analytiker inom marknadsövervakning och internationella frågor hos Energimarknadsinspektionen. Han slutar på IFN i augusti för att bli konsult och analytiker på företaget Copenhagen Economics i Stockholm.

– Jag ska arbeta med empirisk industriell organisation. Det handlar exempelvis om att analysera relevanta marknader och konkurrenseffekter åt företag.

Victor förklarar att han på IFN har spetsat till sina kunskaper:

– Mina kunskaper var på en mer grundläggande nivå när jag kom hit. Det gällde kodning, att skriva, att analysera stora datamängder och så vidare. Här på IFN har mina kunskaper lyfts närmare en forskares nivå.

Nicklas Nordfors kommer till hösten att påbörja doktorandstudier i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Nicklas är uppvuxen i Sollentuna och har tidigare kandidatexamina i statistik och nationalekonomi från Göteborgs universitet samt en masterexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet. Hans masteruppsats handlade om effekten av biståndsprojekt på avskogning. Ett intresse som håller i sig:

– Jag vill studera utvecklingsekonomi eller miljöekonomi, förklarar han och tillägger att miljöfrågor intresserar honom eftersom miljön är en central men inte alltid beaktad förutsättning för utvecklingen i samhället.

Han har tidigare arbetat som både lärare och forskningsassistent vid Göteborgs och Stockholms universitet.

Vad tar han med sig från IFN in i doktorandutbildningen?

– Att samarbete är viktigt. Samarbete mellan forskare, gärna över institutionsgränser, gör att summan kan bli större än de enskilda delarna.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se