Aktuellt 2018

Arbetsförmedlingens vara eller inte vara

2018-06-25

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för boken "Framtidens arbetsförmedling" (Fores) som presenterades på måndagen.

Lars Calmfors, IFN, är en av redaktörerna för antologin Framtidens arbetsförmedling (Fores 2018). Boken presenterades på måndagen med Calmfors som moderator. Ett budskap i boken är att politikerna bör avhålla sig från att jaga "det stora klippet", det vill säga en genomgripande reform som genomförs i ett slag. Istället bör man studera vad som fungerar bra och stegvis genomföra mindre förbättringar på enskilda områden. En av kommentatorerna var Björn Tyrefors, IFN.

2018-06-25 Tyrefors.jpg
Björn Tyrefors, docent och forskare på IFN, kommenterade ett kapitel i antologin författat av Helene Norberg, med titeln "Hur kan externa aktörer bidra till bättre arbetsförmedlingstjänster?". Tyrefors förklarade att vad gäller staten (arbetsförmedlingen) i jämförelse med externa (bland annat privata) utförare så vet forskarna väldigt  lite om vad som fungerar väl.

 

I bokens inledning förklarar Lars Calmfors och medredaktören Andreas Bergström, Fores, att många av förändringar inom arbetsmarknadspolitiken "är som en jakt på det 'stora klippet' som radikalt ska förbättra politikens effektivitet. Dessvärre talar det mesta för att detta stora klipp inte existerar, utan att det bästa som går att åstadkomma är en serie av mindre förbättringar på enskilda områden som tillsammans kan ha betydande – men inte några jättelika – effekter."

Exempel på förslag från boken, som skulle reformera arbetsförmedling steg för steg är:

 • anställningsstöd som tydligare fokuseras på de mest utsatta grupperna

 • att arbetsgivaransvar vid subventionerade anställningar tas av Arbetsförmedlingen eller särskilda matchningsaktörer

 • provperioder innan en arbetsgivare binder sig för en subventionerad anställning

 • större flexibilitet i arbetsmarknads- och andra vuxenutbildningar samt snabbare upphandling av dem

 • bättre dokumentation av olika utbildningar så att trovärdiga kostnads-intäktsanalyser blir möjliga

 • bättre dokumentation och utvärdering av kommunala arbetsmarknadsprogram

 • förbättrad validering av nyanländas meriter

 • starkare (finansiella eller andra) incitament för nyanlända att lära sig svenska

 • effektivare användning av väntetiden vid beslut om asyl

 • bättre stöd till utrikes födda som vill starta eget

 • effektivare användning av profileringsverktyg på Arbetsförmedlingen och mer tillitsbaserad (mindre detaljerad) styrning av myndighetens verksamhet för att ge medarbetarna större autonomi i sitt beslutsfattande och därmed bättre tillvarata deras professionella kompetens.

Läs boken (som pdf)

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se