Aktuellt 2018

IFN-forskning citeras i Economist

2018-07-16


Economist skriver om välfärdsstaten och konstaterar att kritiken växt, både från höger och vänster: "Till höger anklagar kritiker den för att suga dynamiken ur både kapitalismen och individen. [...] Från vänster [...] hävdas att välfärdsstaten är en vänsterskapelse, under ständigt hot." Economist förklarar att "det är inte så mycket en vänsterskapelse som en produkt av en intellektuell allians, där liberalismen var avgörande". I artikeln hänvisas vid ett tillfälle till IFN-forskning.

Economist skriver: "Utgifter för det sociala skyddsnätet (pensioner etc) i OECD-länderna har ökat från 5% på 1960-talet till 15% år 1980 till 21% år 2016. I en studie som publicerades 2011 bedömde ekonomerna Andreas Bergh och Magnus Henrekson att 10 procentenheter ökning av den offentliga sektorn i rika länder är innebär en minskning av den årliga BNP-tillväxten på 0,5 till 1 procentenhet."

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se