Aktuellt 2018

Ny plattform för samarbete inom Corporate Economics

2018-08-09

Lars Persson, till vänster, och Alexander Ljungqvist, är initiativtagare till det nya närverket NICE.

Hittills har forskning om företagande och näringsliv skett relativt isolerat inom flera olika discipliner. Avsaknaden av ett samlat grepp och en organisation för interaktion, där man kan lära av varandra, har varit ett hinder för utvecklingen inom forskningen. "Vi hoppas kunna förändra detta med hjälp av det nygrundade nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE ", säger professor Lars Persson, IFN, som tillsammans med professor Alexander Ljungqvist, Handelshögskolan i Stockholm och affilierad till IFN, har initierat den nya plattformen för samarbete. Under processens gång har de myntat begreppet Corporate Economics.

De discipliner som berörs är bland andra industriell organisation, redovisning och entreprenörskap inom ramarna för ekonomi och management.

"Vi hoppas att NICE blir en kontaktpunkt för samarbeten inom forskning om företagande och näringsliv. Företagande är ju kärnan i en stor del av den ekonomisk aktiviteten i samhället," förklarar Lars Persson. Han berättar att ett 20-tal internationellt välrenommerade forskare verksamma i norden inom olika discipliner deltar på en första konferens som arrangeras den 17-18 augusti i Stockholm.

Läs mer

NordicNice.jpg

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se