Aktuellt 2018

Corporate economics – ett nytt forskningsfält

2018-08-20


När Alexander Ljungqvist och Lars Persson började arbeta med att skapa nätverket Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, så myntade de samtidigt begreppet corporate economics. Ett samlingsnamn för ett brett forskningsområde. Vid öppnandet av konferensen den 17 augusti förklarade Ljungqvist att "vi studerar alla näringsliv och företagande inom ramen för våra olika ekonomiska discipliner. Vårt mål för denna konferens är att skapa en gemensam bas för våra olika specialiteter. Det är det vi kallar corporate economics. Han påpekade att genom samverkan och att forskarna blir lär sig om varandras perspektiv så kommer studier om näringsliv och företagande förhoppningsvis att berikas.

Tre intervjuade.jpg
Från vänster: Otto Toivonen, Esther Ann Bøler och Per Olsson.

 

Nordic Initiative for Corporate Economics, NICE, arrangerade sin första internationella konferens den 17–18 augusti i Stockholm. 25-talet forskare deltog.

Varför deltog de i konferensen?

– Jag vill lära känna fler nordiska forskare med forskningsintressen som liknar mina och få lära mig om deras forskning, säger Otto Toivonen, professor vid
Helsinki Center of Economic Research och ledamot i Steering Committee för NICE.

– Det är en utmärkt idé att samla människor från olika forskningsfält, svarar Esther Ann Bøler, docent vid Imperial College Business School i London. Hon förklarar att oftast möter man samma personer på vetenskapliga konferenser. Det vill säga forskare inom hennes specifika forskningsområde. I NICE ser hon fram emot att få en övergripande bild samt introduceras till nya infallsvinklar och nya människor. Per Olsson, professor vid ESMT Berlin, Center for Financial Reporting and Auditing och även han ledamot av Steering Committee för NICE, förklarade att han kom till NICE-konferensen för "att interagera och kommunicera med forskare i närliggande discipliner. Och för att vi ska inspireras av varandras forskning".

Och vad hoppas forskarna få ut av NICE?

Esther Ann Bøler tror att de årliga NICE-konferenserna "kommer att inspirera till nya projekt". Per Olsson förväntar sig att nätverket ska "framgångsrikt främja tvärvetenskapligt samarbete." Han önskar att detta samarbete ska "bredda forskningsfrågorna till att bli mer konceptuella och inte så teoretiska". Detta tror han är viktigt för att forskningsresultat ska nå fler människor. Otto Toivonen anser att NICE är spännande eftersom det utmanar forskarna som deltar. Han hoppas att NICE kommer att "flytta forskningen framåt" och förklarade att han "verkligen gillade" de uppsatser som presenterades på konferensen i Stockholm.

Corporate economics – vad är det?

– Det är ett pågående arbete, säger Otto Toivonen och tillägger att termen kommer att definieras av de personer och den forskning som deltagarna i NICE-nätverket svarar för. Per Olsson håller med och Toivonen tillägger att corporate economics är för forskare som är intresserade av näringsliv och företagande. Esther Ann Bøler håller med om att ett intresset för näringsliv och företagande är en gemensam nämnare för forskare inom corporate economics.

– Min första tanke var att corporate economicst borde vara ett eget forskningsfält, varför har det inte varit det tidigare?

Läs mer om NICE

Sammanfattning från konferensen publiceras inom kort

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se