Aktuellt 2018

Betygsättning: Kvinnor missgynnas på universitet och pojkar tidigare i skolan

2018-08-24


Anonymt rättade tentor ger kvinnor mer höjda betyg än män. Det visar en studie av forskarna Björn Tyrefors, IFN, och Joakim Jansson, Stockholms universitet och IFN. Och den totala effekten av anonymiseringsreformen kan endast delvis förklaras av den manliga dominansen bland universitetslärare.

Tidigare forskning har visat på könsbias, då mot pojkar, vid bedömning i gymnasium och grundskola – där majoriteten av lärarna är kvinnor. Tyrefors och Jansson har nu studerat hur införandet av anonymt rättade tentamina vid Stockholms universitet under hösten 2009 påverkade skillnaden mellan mäns och kvinnors betyg.

Kvinnor gynnas av att bli bedömda anonymt vilket tyder på en könsbias mot kvinnor på universitet, till skillnad från grundskola och gymnasium. Forskarna finner att delar av effekten beror på att man får högre betyg av en lärare av samma kön när tentamina inte är anonyma, men att den manliga dominansen bland rättande lärare som mest kan förklara 20 procent av den totala förbättringen av kvinnors betyg.

Läs mer

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se