Aktuellt 2018

Blogg: Så hjälper konkurrens kvinnliga chefer

2018-09-06

Bakgrundsfoto: University of Chicago Booth School of Business.

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, beskriver på en blogg vid University of Chicago Booth School of Business en studie som visar att eftersom kvinnorna har större hinder att övervinna på arbetsmarknaden så blir bara de allra skickligaste chefer. Detta innebär att kvinnliga chefer klarar sitt jobb bättre när företaget de leder är utsatt för intensiv konkurrens. Forskarna finner att denna konkurrens leder till relativt högre löner för kvinnliga chefer och att andelen kvinnliga chefer är högre i företag i mer konkurrensutsatta branscher.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se