Aktuellt 2018

Studie om svenska skolan uppmärksammas

2018-09-18


Magnus Henrekson och Johan Wennström, IFN, skriver i dag i den populärvetenskapliga nättidningen Quillette att grundorsaken till problemen i den svenska skolan "är den läroplan som avvisar ämneskunskaper, ger elever för stort ansvar och försvagar lärarrollen. När kunskapssynen kombinerades med marknadsreformer skapades incitament att konkurrera med annat än kunskaper". Även Tyler Cowen, professor på George Mason University, skriver om den aktuella studien av Henrekson och Wennström. På Facebook har Quillette-artikeln delats snart 1 500 gånger (19 sept. 2018).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se