Aktuellt 2018

"Vi måste dra ner på selektiva program"

2018-09-28

I panelen ingick Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, Günter Mårder, Företagarna och Roger Svensson, IFN.

Roger Svensson, IFN, deltog på fredagen i en panel som diskuterade Anders Gustafssons avhandling ”Industrial Policy: Political Considerations, Payoffs, and Peculiar Incentives”. Seminariet arrangerades av Ratio. "Vi måste dra ner på selektiva program", sa Roger Svensson. Han förespråkade ett underifrån-perspektiv, det vill säga att dagens finansiella stöd ersätts med generella skatteincitament för att fler ska kunna starta innovativa projekt i företag. "Eller ge skatteincitament för privatpersoner att investera i onoterade bolag, som i Storbritannien". 

Roger Svensson föreslog också att befintliga program ska utvärderas och revideras innan nya sjösätts. "Det finns 10 miljarder i statligt riskkapital och bara hälften är investerat. Ändå startar man nya program och sjuter till ytterligare 2,5 miljarder ..."

Läs "En flodvåg av offentligt venture capital" av Roger Svensson i Ekonomisk Debatt 2/2018.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se