Aktuellt 2018

Diskussion om forskning på tidigt stadium

2018-10-01

Foto: Alexandra Allard.

Akademiska seminarier hålls på IFN varje onsdag. Det är forskare från IFN eller andra institut och universitet som presenterar sina aktuella arbeten. Så kallade brown bag-seminarier arrangeras också. Här presenteras forskning på ett tidigare stadium. Detta är mer informella möten som hålls vid lunchtid. Namnet kommer av att deltagare brukar ta med sin egen lunch, ofta i en brun papperspåse (USA). På bilden ses Karin Edmark, Stockholms universitet och affilierad till IFN, som nyligen presenterade forskning från skolans värld på ett brown bag-seminarium.

Läs en av Karin Edmarks senasterapporter: "Hur bemöter vi den ökade skolsegregationen?"

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se