Aktuellt 2018

Blogginlägg: Digital vård ger samhällsvinster

2018-10-05

Den 2 oktober talade Mårten Blix på en workshop som arrangerades av Forum för Heath Policy.

Befolkningen vill ha mer vård och vem kan säga att detta är fel utan att förklara varför just dagens nivå är den rätta, undrar Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson, DI, i en blogg på Forum för Health Policy. De menar att i det perspektivet borde digital vård ses som en positiv innovation: "I den mån patienter väljer digital vård via ett videosamtal istället för att besöka en vårdcentral uppstår flera samhällsvinster. Patienter slipper besväret att resa, läkarens tid kan användas mer effektivt och smittorisken från ett fysiskt besök undviks."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se